• Експертни семинари

  Семинар:

  КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА

  25 юли 2018 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

   Семинар:

  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК

  18 юли 2018 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  20 юли 2018 г., гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”

18 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

 На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в Държавен вестник промени в заповедното производство, в изпълнителното производство и в касационното обжалване.

 

Сред конкретните теми в областта на заповедното производство ще бъдат законовите изисквания за иницииране на производството по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК, предпоставките за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение или за незабавно изпълнение, както и възражението срещу издадените заповед за изпълнение или заповед за незабавно изпълнение. Ще бъдат разгледани и особеностите при иска по чл. 422 ГПК.

 

Измененията и допълненията в ГПК, касаещи изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО"

20 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Плюс Бристол”,

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните промени в трудовото законодателство и текущите проблеми на трудовото право.

 

Пред  участниците ще бъдат представените промените в Кодекса на труда от началото на годината до настоящия момент. Специално внимание в рамките на семинара ще бъде обърнато на търговската несъстоятелност при неизплащане на трудови възнаграждения и невъзможност за прехвърляне на цяло предприятие или дялове от него при дължими и неплатени работни заплати. 

 

Разгледани ще бъдат и актуалните промени в Граждански процесуален кодекс и по-конкретно измененията в заповедното производство, даващи възможност за издаване на заповед за изпълнение при неплатени възнаграждения.

 

Семинар:

„КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА”

25 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Плюс Бристол”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите. Как да се опазим от кибератаки. Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност. Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно.

Ще бъде представен и новия проект на Закон за киберсигурността. В този смисъл ще бъдат разгледани мотивите за създаването на Закона, ролята на ДАЕУ, МО, МВР, ДАНС за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност на административните органи, организациите, представящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, санкциите предвидени в Закона.

 

 
.
Партньори: