Вътрешни обучения

 

EXPERT EVENTS има удоволствието да Ви предложи организирането и провеждането на вътрешнофирмени обучения, изцяло съобразени с Вашите конкретни обучителни нужди. При разработването на вътрешнофирмените обучения ние работим в тясна връзка с Вашия екип, с цел създаване на обучителна програма изцяло съответстваща на Вашите практически нужди. Вграждаме в програмата изискванията Ви за стил и похвати на обучението и осигуряваме като лектори специалисти притежаващи необходимите професионални умения и експертен капацитет.

При организирането на вътрешнофирмените обучения Вие имате възможност да избирате лекторите, сред специалистите с които EXPERT EVENTS работи постоянно или да предпочетете специално осигурени за обучението лектори.


EXPERT EVENTS
има капацитет да организира вътрешнофирмени обучения на всяка една експертна тематика и по-специално в областите: корпоративни финанси, мениджмънт, маркетинг, юридически обучения, обществени поръчки, устройство на територията и строителство, счетоводство и стандарти за финансово отчитане, риск мениджмънт, данъчно облагане, законодателни промени.


За повече информация, детайлно планиране на Вашето вътрешнофирмено обучение и ценова оферта, моля свържете се с нас на тел.: 0876 766 300

 

 

.
Партньори: