Сертификационен курс:

“ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ” - 27 и 28 юни 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Сертификационен курс:

Курсът се организира от “EXPERT EVENTS”, със съдействието на „ХИРОН - Мениджмънт консултинг” и „Академията по Иновационен Мениджмънт”.

Курсът има за цел да запознае участниците с основите в управлението на иновациите на фирмено ниво. Обучението е фокусирано върху иновационните - култура, стратегия, капацитет и дисциплина и набляга на процеса на личностно и фирмено развитие.   

Програмата се състои от 4 модула по методика на Академията по иновационен мениджмънт (АИМ):

 • Иновационна култура - защо, с кого и как да комуникираме;
 • Иновационна стратегия - защо, къде и кога да иновираме;
 • Иновационен капацитет - с какви процеси, хора, ресурси;
 • Иновационна дисциплина - с какво управление, поведение, ключови показатели.

Програмата е съобразена с проучените съвместно с Българска стопанска камара потребности на иновативните предприятия и следва световните тенденции и методики в тази област. Обучението е двудневно и се провежда под формата на работилница с активното ангажиране на участниците в работни екипи, решаване на казуси, водене на дискусии, както и теоретична подготовка. Методиката използва серия от логически свързани практически инструменти, които могат да се прилагат на фирмено ниво за генериране и реализиране на концепции за нови бизнес възможности. Участниците получават достъп до управленски техники, инструменти и инструкции за тяхното използване. Всеки участник завършва обучението със защита на концепция.

Обучението покрива изискванията на партньорската организация The Global Innovation Management Institute - GIMI за подготовка на желаещите международно сертифициране по иновационен мениджмънт.


Целева група:
Обучението е подходящо за мениджъри, предприемачи както и за по-тесни експерти, които се нуждаят от надграждане на знанията и уменията си по управление на иновациите.

 

Сертификати: За успешно приключване на обучението всеки участник ще получи сертификат на Академията за получени базови знания и умения по иновационен мениджмънт както и право да кандидатства при преференциални условия за следдипломна квалификация в направление иновационен мениджмънт, организирана съвместно с партньорски университет.

При желание участниците могат да надградят обучението си съобразно изискванията на The Global Innovation Management Institute – GIMI като положат онлайн тест на английски език за международен  сертификат „Innovation Associate” (Level 1).


ЛЕКТОРИ на Сертификационния курс са:

- МИЛЕНА КОЛЕВА – консултант по управление на иновациите и стратегическо управление

- МАРИОНЕЛА СИМОВА – консултант по управление на Европейски проекти, експерт по иновационен мениджмънт и професионално обучение и образование

- ЕВГЕНИЯ КОВАЧЕВА - доцент в Университета по библиотекознание и информационни технологии, експерт по нови образователни технологии и методи

- ДЕЯН ДОЙКОВ – бизнес консултант и преподавател по предприемачество и иновации


Таксите за участие в Сертификационния курс
са в размер на 450 лв. за един участник, 425 лв. за участник при двама и 390 лв. за участник при трима или повече участници (посочените цени не включват ДДС).

Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “EXPERT EVENTS”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара!

Таксата за участие в курса включва:лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, 2 обяда в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”, 4 кафе-паузи, канцеларски принадлежности, списък с контактите на всички участници в семинара, издаване на сертификат за преминатия курс


Файлове:


PDFПредставяне на курса-ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

PDFПрограма-ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ-27-28.06.16

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: