Семинар:

"ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО. ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ" - 6 април 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

По време на семинара подробно разгледани ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи.

 

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и  производството за установяване на несъвместимост.

 

Детайлно разгледани ще бъдат и декларациите по ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ за лица, заемащи висша публична длъжност и лицата по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. Разяснена ще бъде процедурата по подаване и попълване на встъпителната декларация за имущество и интереси, като ще бъдат изтъкнати разликите с годишната декларация за имущество и интереси.

Процедурата по проверка на декларациите за имущество и интереси и последиците при неподаване в срок или с невярно съдържание на декларация за имущество и интереси също ще бъде подробно разяснени.

 

В рамките на семинара ще бъдат представени и общата характеристика и определението  за конфликт на интереси, частен интерес и облага. Разгледани ще бъдат и свързаните лица. Акцент ще бъде поставен върху забраните по чл. 56 – 62  от ЗПКОНПИ – гласуване, оказване на влияние, подготовка и издаване на актове, контролна дейност, сключване на договор, извършване на други дейности в частен интерес, разходване на бюджетни средства и използване на информация  в частен интерес.

 

Подробно разгледани ще бъдат казуси на конфликт на интереси  според практиката на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

 

Представени ще бъдат и способите за недопускане на конфликт на интереси по чл. 63 – 66 ЗПКОНПИ и ограниченията след напускане на публична длъжност. Разгледани ще бъдат и както процедурите по установяване и санкциониране на конфликт на интереси за лица, заемащи висша публична длъжност и за лица по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ, така и последици при установяване на конфликт на интереси.

 

 

Лектор на семинара ще бъде:

 

 - НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - адвокат, Софийска адвокатска колегия, бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи, ръководители и експерти в органи на публичната власт, кметове на общини и общински съветници и изобщо всички, задължени по ЗПКОНПИ лица.Такси за участие в семинара:

При регистрация до 6 март 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници


При регистрация след 6 март 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, кафе при регистрацията, обяд в ресторанта на хотел Витоша, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 31 март 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма-Семинар-Декларации по ЗПКОНПИ-06.04.2020

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: