Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)" - 8, 9 и 10 април 2020 г., гр. София, Витоша Парк хотел


Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.Към кого е адресирано обучението:


 - Към лица, които желаят да придобият или повишат знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализират в упражняването на професията „Длъжностно лице по защита на данните (DPO)“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

 - Към организации, които желаят да повишат знанията и подготовката на свой служител за изпълняване  на функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“, както и да обучат други свои служители, които да подпомагат „Длъжностното лице по защита на данните“ при изпълняването на функциите му;

 - Други лица, които желаят да добият комплексни познания в областта на защитата на личните данни.

 


Силни страни:


 - Мултидисциплинарно обучение;

 - Лектори – утвърдени правни експерти в областта на защитата на личните данни и технологични експерти;

 - Професионално обучение с примери и казуси от практиката;

 - Придобиване на задълбочени познания в областта на защитата на личните данни, необходими за изпълнение на функциите на длъжността;

 - Сертификат за преминат обучителен курс за Длъжностно лице по защита на данните след успешно преминат изпит.

 


Курсът включва 7 тематични корпуса:


 - Първи корпус: ПРАВНИ АСПЕКТИ

 - Втори корпус: ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО  ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 - Трети корпус: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЛЗД В ОРГАНИЗАЦИЯТА – СТЪПКА ПО СТЪПКА

 - Четвърти и пети корпус: ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ –ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 - Шести корпус: ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 - Седми корпус: ДОБРИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ  ПРАКТИКИПродължителност:

Тридневно обучение по 6 учебни часа, завършващо с полагане на изпит.

 


Обучители в курса са:


 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, правен експерт към Фондация „Право и Интернет"

 - АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ - експерт в областта на информационните технологии и сигурност на информацията към Фондация „Право и Интернет“Такси за участие в курса:

При регистрация до 10 март 750 лв. за курсист

При регистрация след 10 март 900 лв. за курсист 

 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

 

Таксата за участие в курса включва: обучение за Длъжностно лице по защита на личните данни, лекционни и презентационни материали, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, кафе при регистрацията, 3 кафе-паузи, 3 обяда, помощни принадлежности, издаване на Сертификат за преминатия курс - при успешно положен изпит.На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за 
„Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.Срокът за регистрация за участие в курса е до 2 април 2020 г. или до запълване на местата за участие.

Броят на участниците в групата е ограничен!

 


Файлове:


PDFПрограма-Курс DPO-8-10.04.20

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: