Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗПУПС" - 19 март 2020 г., гр. София, парк-хотел “Витоша”


Семинар:

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар) и Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

На семинара ще бъдат обстойно разгледани и последните промени в ЗПУПСобнародвани в Държавен вестник бр. 13, от 14 февруари 2020 г.

 

Подробно разяснени ще бъдат както основни понятия като „платежна услуга”, „платежна институция”, „платежна операция”, „платежна система” и „доставчик на платежни услуги”, така и приложното поле и изключенията, като представени ще бъдат услугите и дейностите, които подлежат на регулация като платежни услуги и тези, които не подлежат.

 

Разгледани ще бъдат и условията за осъществяване на дейността. В тази връзка акцент ще бъде поставен върху лицензионния и регистрационния режим, изискванията към дейността, свободата за установяване и свободата за предоставяне на услуги и регулаторните задължения.

 

Особено внимание по време на обучението ще бъде обърнато на платежните услуги. Подробно разяснение ще бъде направено по отношение на платежното нареждане, платежния инструмент, услугата по иницииране на плащане, услугата по предоставяне на информация за сметка, наличен паричен превод, директен дебит и кредитен превод. Представени ще бъдат и специалните изисквания във връзка със защитата на правата на потребителите на платежни услуги.

 

Изискванията, свързани със сигурността на услугите и личните данни на потребителите, също ще бъдат подробно разгледани. Акцент ще бъде поставен върху установяването на идентичността и идентификацията, задълбоченото установяване на идентичността на клиента, персонализираните средства за сигурност, защитата на личните данни при предоставяне на платежните услуги и киберсигурността.

 

 

Лектор на семинара ще бъде:

 

Адв. ХРИСТО НИХРИЗОВ - старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“ и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Кo“Семинарът е насочен както към доставчици
те, така и към потребителите на платежни услуги, както и към юристи практикуващи по материята.Такси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 16 март 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма-PSD 2 и ЗПУПС-19.03.2020

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: