Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК" - 17 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат обстойно разгледани последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в бр. 100 на Държавен вестник от 20 декември 2019 г.
 

Основната причина за изработването на ЗИД на ГПК е становището на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. по отношение уредбата на заповедното производство в България.

 

В този смисъл ще бъдат представени:

 -  Измененията свързани с въвеждане на служебно задължение на съда да следи за незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение

 - Изискването за предоставяне от страна на банките пред съда на договора, от който произтича вземането им, при искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение

 - Промените във връзка със спиране на изпълнението при подадено възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение

 - Промените във връзка с призоваването на длъжника чрез залепване на уведомление

 - Измененията и допълненията на Закона за защита на потребителите

 


На семинара ще бъдат разгледани и актуалните проблеми на Гражданския процесуален кодекс и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

 

По отношение на касационното обжалване, пред участниците ще бъдат представени касационните основания и основанията за допускане на касационно обжалванеслужебните задължения на съда при допускане на касационното обжалване и при разглеждане на касационните жалби, както и задължителната сила на решението по касационна жалба.

 

Актуалните проблеми на изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. В първата част ще бъде поставен акцент върху публичната продан на недвижим имот като придобивен способ (ТР № 1 от 10.07.2018 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 1/2015, ТР № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС, ОСГТК по т. д. № 5/2015 и ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК). Във втората част детайлно ще бъдат разгледани изпълнителната сила на решението за предаване владението на недвижим имот (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), защитата на третите лица при насочване на изпълнението върху тяхна вещ (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), както и материалноправното качество длъжник на вземане и процесуалноправното качество длъжник по изпълнението (ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК).

 


Лектори на семинара са:

 

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

 

 КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – СофияСеминарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници  

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 13 февруари 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - ГПК-17.02.2020

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: