Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 21 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша!


Национален Семинар:

От 1 януари 2020 г. започна поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. 

Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

 

С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, Expert Events организира представяне на Централизираната автоматизирана информационна система от страна на разработчика на платформата - „Негометрикс България“ ЕООД, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

 

Представянето ще се проведе на 21 февруари 2020 г. в столичния Парк хотел Витоша.

 

Националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. подготовката, провеждането и приключването на процедурите, подаването на оферти, искането на разяснения, сключването на договори и др.

 

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД, за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори. Системата Negometrix се използва повече от 15 години на европейския пазар от възложители от  Холандия, Германия, Белгия, България, Македония и САЩ. Добрите практики и богатият опит в електронното възлагане на обществени поръчки в ЕС от страна на Negometrix са пренесени и доразвити при разработването на българската национална платформа ЦАИС ЕОП.

 

 

Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата ще бъде обърнато на:

 

 - Модулите и функционалностите в системата

 

 - Видовете потребители и регистрация

 

 - Регистърът на обществените поръчки

 

 - Участието в обществената поръчка като стопански субект

 

 - Създаване и подготовка на оферта

 

 - Криптиране на данните

 

 - Подаване на искане за разяснение

 

 - Подаване на оферта

 

 - Отваряне и оценка на подадените оферти

 

 - Отваряне на ценовите предложения

 

 - Комуникация с оценителната комисия и предоставяне на допълнителна информация

 


На семинара е предвиден конкретен панел специално за въпроси и отговори по отношение на проблеми при работата с ЦАИС ЕОП.Лектори на семинара са:

 

-	Янко Костадинов, управител на „Негометрикс България“ - ЯНКО КОСТАДИНОВ - управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.  

 

 Митко Пасков    - МИТКО ПАСКОВ – Бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с дългогодишен опит в провеждане на обучения на Възложители за работа с платформата Negometrix.

 


 

 

Такси за участие в семинара:


165 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).Представянето е полудневно.

Моля, имайте предвид, че местата за участие са ограничени! Заявките за участие в представянето ще бъдат изпълнявани по реда на тяхното подаване!


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП
.

 Срокът за регистрация за участие в представянето е до 18 февруари 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма - Представяне на ЦАИС ЕОП за ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 21.02.2020
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: