Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК" - 23 март 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на въззивното обжалване по Гражданския процесуален кодекс.

 

Ще бъде направен анализ на изготвянето на доклада на делото по чл. 146, ал. 1 ГПК, като ще бъдат разяснени съществените и несъществени изисквания към доклада – с оглед настъпването на процесуални преклузии относно доказателствените искания.

 

Ще бъдат представени процесуалните стадии, при които настъпват съответните процесуални преклузии.

 

На семинара ще бъдат разгледани и способите за защита на въззивника и въззиваемия във въззивното производство. Специално внимание ще бъде обърнато на изчерпателността на правните доводи във въззивната жалба и отговора на въззивната жалба с оглед настъпване на процесуални преклузии относно обосноваността на първоинстанционното решение и доказателствените искания пред въззивната инстанция.

 

На семинара ще бъдат представени правомощията на въззивната инстанция при докладване на въззивните жалби и отговорите на въззивните жалби.

 

Ще бъде разгледано и постановяването на въззивното решение, като ще бъде направено разграничение на въззивното производство по ГПК от 1951 г. (отм.) и действащия ГПК.

 

На анализ ще бъдат подложени и особеностите при разглеждане на въззивни частни жалби.

 


Лектор на семинара е:

 

- КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София

 

 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:


При регистрация до 26 февруари 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 26 февруари 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, кафе при регистрацията, обяд в ресторанта на хотел Витоша, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 18 март 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Въззивно обжалване-23.03.2020
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: