Обучение:

"УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ" - 27 февруари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”


Обучение:

Обучението има за цел да Ви снабди с нужните практически умения за идентифицирането, управлението и контрола на различните видове риск във всяка една фирма или организация.

На семинара ще бъде представена класификацията на различните видове риск и специфичните техники за тяхното надеждно управление. Ще бъдат приведени разнообразни стратегии не само за справяне с риска, а и за модели на устойчив растеж, базирани на ефективното управление на риска.

Обучението е практически ориентирано и изобилства от упражнения и реални практически примери по темите.


Сред конкретните теми на семинара са:

  - Основни рискове във всяка организация

 - Мястото на оценката на риска в модела COSO

 - Основни акценти в процеса по управление на риска

 - Идентифициране на рискове

 - Методология за оценка на риска

 - Присъщ и остатъчен риск

 - Периодичност на оценка и докладване на рискове

 - Рискови индикатори

 - Справка „Светофар” и справка „Регулировчик”

 - Риск регистър

 - Стратегии и подходи за управление на рисковете


Водещ обучението е г-н ЙОРДАН КАРАБИНОВ, MBA, CIA, ACCA - Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България


Такси за участие в обучението:

295 лв. за един участник 
и 255 лв. за участник при двама или повече участници 

 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по управление на риска!

 

Срокът за регистрация за участие в обучението е до 21 февруари 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма-Управление на риска-27.02.2020

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: