Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR)" - 31 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите практически проблеми при приложението на Регламент EU 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Ще бъдат обсъдени множество казуси във връзка с ефективната защита на личните данни и ще бъдат дадени поредица от практически насоки, решения и мерки по спазване на изискванията на GDPR.


Сред конкретните теми на семинара са:

Основни изисквания на режима на защита на личните данни:

- Практическите измерения на принципите на защита на личните данни

- Отчетност – как да бъде отчетна организацията ни в съответствие с GDPR?

- Насоки за определяне ролите на страните при обработване на лични данни – администратори, съвместни администратори и обработващи личните данни

- Трансфери на личи данни извън ЕС


Защита на личните данни в дигиталния свят:

- Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране (Privacy by Default and by Design)

- Нарушение на сигурността на данните – същност и последици. Уведомяване на КЗЛД

- Обработване на лични данни при предоставянето на онлайн услуги


Съгласие и прозрачност:

- Същност на съгласието. Изисквания за валидност и отчетност. В кои случаи не е нужно съгласие?

- Съгласието в трудовото право – възможни приложения

- Прозрачност – практически аспекти на правото на информираност. Изключения от задължението за информиране


Специфични случаи на обработване на лични данни:

- Цесията и защитата на личните данни

- Защита на личните данни при видеонаблюдение

- Профилиране и таргетирана реклама. Автоматизирано вземане на решенияСеминарът е насочен към:
всички представители на бизнеса, консултанти и представители на публични организации ангажирани в процеса на обработката на лични данни.Лектори на семинара са:

 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”Такси за участие:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 27 януари 2020 г.Файлове:


PDFПрограма-Практическо приложение на GDPR-31.01.20

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: