Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ" - 10 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.  

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Регистрирането и отчитането на продажби/сторно операции

 

 - Предаването на данни за продажбите в търговските обекти към Националната агенция за приходите

 

 - Измененията във формата и начина на предаване на данните

 

 - Новите елементи и изисквания към фискалната касова бележка

 

 - Промените, свързани с реда за извършване на сторно операции

 

 - Промените, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид

 

 - Актуалните срокове по Наредбата

 

 - Изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

 

 - Основните характеристики на СУПТО и изискванията към софтуерите

 

 - Изискванията към производители/разпространители на СУПТО

 

 - Изискванията към търговците - потребителите на СУПТО

 

 - Изискванията към електронните търговци и електронните магазини

 

 - Изискванията към лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

 

 - Публичния списък на електронните магазини.

 


На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

 

Ще се проведе специално предназначен панел за разглеждане на практически казуси във връзка с приложението на Наредбата.

 

Всички участници в семинара имат възможност да зададат предварително въпросите по темата, които ги касаят и които биха искали да бъдат разгледани по време на семинара.

 


Лектори на семинара са:

 

 - ЛЮБКА ТИМЧЕВА - Експерт в дирекция Контрол в ЦУ на Националната агенция за приходите

 

- КАТЯ ГУЩЕРСКА  - Методолог в Националната агенция за приходите

 


Такси за участие в семинара:

185 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


Таксата за участие включва:
 лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, кафе при регистрацията, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 5 февруари 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Наредба Н -18 - 10 февруари 2020
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: