Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК" - 29 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 17 ФЕВРУАРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: ГПК - 17.02


Семинар:

На семинара ще бъдат обстойно разгледани последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в бр. 100 на Държавен вестник от 20 декември 2019 г.
 

Основната причина за изработването на ЗИД на ГПК е становището на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. по отношение уредбата на заповедното производство в България.

 

В този смисъл ще бъдат представени:

 -  Измененията свързани с въвеждане на служебно задължение на съда да следи за незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение

 - Изискването за предоставяне от страна на банките пред съда на договора, от който произтича вземането им, при искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение

 - Промените във връзка със спиране на изпълнението при подадено възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение

 - Промените във връзка с призоваването на длъжника чрез залепване на уведомление

 - Измененията и допълненията на Закона за защита на потребителите

 


На семинара ще бъдат разгледани и актуалните проблеми на Гражданския процесуален кодекс и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

 

По отношение на касационното обжалване, пред участниците ще бъдат представени касационните основания и основанията за допускане на касационно обжалванеслужебните задължения на съда при допускане на касационното обжалване и при разглеждане на касационните жалби, както и задължителната сила на решението по касационна жалба.

 

Актуалните проблеми на изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. В първата част ще бъде поставен акцент върху публичната продан на недвижим имот като придобивен способ (ТР № 1 от 10.07.2018 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 1/2015, ТР № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС, ОСГТК по т. д. № 5/2015 и ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК). Във втората част детайлно ще бъдат разгледани изпълнителната сила на решението за предаване владението на недвижим имот (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), защитата на третите лица при насочване на изпълнението върху тяхна вещ (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), както и материалноправното качество длъжник на вземане и процесуалноправното качество длъжник по изпълнението (ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК).

 


Лектори на семинара са:

 

КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София

 

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

 

  

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.


МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 17 ФЕВРУАРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: ГПК - 17.02


Файлове:


PDFПрограма Семинар - ГПК-29.01.2020 г.

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: