Практически курс:

"БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ" - 30 януари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”


Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

Курсът е насочен към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането. За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.

Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол.

 


Сред останалите теми на курса са:

- Основните принципи на процеса по бюджетиране и планиране

- Мултифункционалната роля на бюджетите

- Конфликтите между различните функции на бюджета

- Координационните, комуникационните и мотивационни функции на бюджета

- Процеса на договаряне на бюджетите с висшестоящия мениджмънт

- Производствения бюджет

- Паричния бюджет

- Инвестиционния бюджет

- Фиксираните и гъвкави бюджети

- Анализът на бюджетните отклонения

 - Бюджетирането базирано на дейности (Activity-Based Budgeting)

 - Бюджетирането от нулата (Zero-Based Budgeting)

 - Стратегическото бюджетиране

 В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.

Тематиката на курса е насочена към: директорите на фирми (управители и изпълнителни директори), финансовите мениджъри, финансовите специалисти, специалистите по планиране, оперативните мениджъри, проджект мениджърите и риск мениджърите.ЛЕКТОР на семинара е г-н ЙОРДАН КАРАБИНОВ, MBA, CIA, ACCA - Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България.

 


Такси за участие в курса:


295 лв. за един участник и 255 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в 
курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по бюджетиране.


Срокът за регистрация за участие в курса е до 24 януари 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма-Бюджетиране-30.01.2020

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: