Семинар:

"ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА" - 11 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 5 февруари. За повече информация и регистрация: Доказване по ГПК - 05.02.20


Семинар:

На семинара ще бъде разгледан в цялост процеса на доказване по Гражданския процесуален кодекс, като ще бъдат представени множество примери от практиката на съдилищата по отношение на доказването.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на видовете доказване и тежестта на доказването в гражданския процес.

 

Ще бъдат разгледани гласните доказателствени средства (свидетелски показания и обяснения на страните по чл. 176 ГПК), като акцент ще бъде поставен на ограниченията за доказване на правнорелевантни факти със свидетелски показания – чл. 164 ГПК, респ. допустимостта на установяване на правнорелевантни факти със свидетелски показания – чл. 165 и чл. 194 ГПК.

 

Подробно ще бъдат разгледани и писмените доказателствени средства, видовете документи, доказателствената сила на документите и оспорването на истинността на документите по реда на чл. 193 ГПК.

 

Внимание ще бъде обърнато и на съдебната експертиза, огледа и освидетелстването.

 


Лектор на семинара е:

 

КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София

 

 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


Таксата за участие включва:
 лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел Витоша, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 5 февруари. За повече информация и регистрация: Доказване по ГПК - 05.02.20


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Доказване по ГПК-11.12.19
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: