Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ" - 12 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша!

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 10 февруари. За повече информация и регистрация: НАРЕДБА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ - 10.02.20


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.  

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Регистрирането и отчитането на продажби/сторно операции

 

 - Предаването на данни за продажбите в търговските обекти към Националната агенция за приходите

 

 - Измененията във формата и начина на предаване на данните

 

 - Новите елементи и изисквания към фискалната касова бележка

 

 - Промените, свързани с реда за извършване на сторно операции

 

 - Промените, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид

 

 - Актуалните срокове по Наредбата

 

 - Изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

 

 - Основните характеристики на СУПТО и изискванията към софтуерите

 

 - Изискванията към производители/разпространители на СУПТО

 

 - Изискванията към търговците - потребителите на СУПТО

 

 - Изискванията към електронните търговци и електронните магазини

 

 - Изискванията към лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

 

 - Публичния списък на електронните магазини.

 


На 31 януари 2020 г. изтича срока за привеждане на СУПТО в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18!На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

 

Ще се проведе специално предназначен панел за разглеждане на практически казуси във връзка с приложението на Наредбата.

 

Всички участници в семинара имат възможност да зададат предварително въпросите по темата, които ги касаят и които биха искали да бъдат разгледани по време на семинара.

 


Лектори на семинара са:

 

 - ЛЮБКА ТИМЧЕВА - Експерт в дирекция Контрол в ЦУ на Националната агенция за приходите

 

- КАТЯ ГУЩЕРСКА  - Методолог в Националната агенция за приходите

 


Такси за участие в семинара:

185 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


Таксата за участие включва:
 лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение
.МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 10 февруари. За повече информация и регистрация: НАРЕДБА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ - 10.02.20


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Наредба Н-18 - 12.12.2019
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: