Семинар:

"ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА" - 5 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 11 декември. За повече информация и регистрация: Доказване по ГПК - 11.12.19

 


Семинар:

На семинара ще бъде разгледан в цялост процеса на доказване по Гражданския процесуален кодекс, като ще бъдат представени множество примери от практиката на съдилищата по отношение на доказването.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на видовете доказване и тежестта на доказването в гражданския процес.

 

Ще бъдат разгледани гласните доказателствени средства (свидетелски показания и обяснения на страните по чл. 176 ГПК), като акцент ще бъде поставен на ограниченията за доказване на правнорелевантни факти със свидетелски показания – чл. 164 ГПК, респ. допустимостта на установяване на правнорелевантни факти със свидетелски показания – чл. 165 и чл. 194 ГПК.

 

Подробно ще бъдат разгледани и писмените доказателствени средства, видовете документи, доказателствената сила на документите и оспорването на истинността на документите по реда на чл. 193 ГПК.

 

Внимание ще бъде обърнато и на съдебната експертиза, огледа и освидетелстването.

 


Лектор на семинара е:

 

- КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София

 

 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел Витоша, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 11 декември. За повече информация и регистрация: Доказване по ГПК - 11.12.19


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Доказване по ГПК-05.12.19
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: