Обучение:

"РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ" - 2 декември 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”!


Обучение:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно ролята и функциите на длъжностните лица от Специализираните служби по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Ще бъде направен задълбочен преглед на нормативните задължения на Специализираните служби по ЗМИП, като гарант на мерките, прилагани по Закона, в т.ч.:

 - Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг

 - Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания

 - Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане

 - Водене на отчетност

 - Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол

 - Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма

 - Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала

 - Съобщаване на политиката за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и проблемите в бизнеса

На семинара детайлно ще бъде разяснена процедурата по първоначално оценяване на риска и идентифициране на ключовите рискови фактори. Особено внимание ще бъде обърнато на географските критерии за оценка на рискаинституционалната оценка, адаптирането на подхода основан на оценка на риска към нуждите на организациятаотчетността на служителите по спазването на правилата, взаимозависимостите с други контролни функции, необходимата административна обезпеченост.

Ще бъде представена методологията, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата и координацията между методология за оценка на риска,  вътрешен одит и функции на управителя/управителният съвет.

Ще отговорим и на въпроса: Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?

На семинара ще бъде даден модел за създаване на вътрешните системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг, а именно:


 - Анализ на законовите и регулаторни правила

 - Идентифициране на рисковете

 - Създаване на вътрешна AML / CTF политика

 - Проектиране на контрол и процедури

 - Генериране на управленска информация

 - Създаване на ефективна култура на мониторинг

Специално внимание ще бъде обърнато на способите за ефективно „Следене на правилата” и постоянно променящите се рискове, свързани със спазването на законодателството и предотвратяването на финансовите престъпления.

На семинара ще бъдат разгледани множество казуси и ефективни техники за надеждното управление на риска от изпиране на пари.Обучител на семинара е:

Георги Денборов

 

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари


Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица, имащи в състава си Специализирани служби по Закона!Такси за участие в семинара:


265 лв. за един участник и 245 лв. за участник при двама или повече участници 


(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение за длъжностни лица от Специализираните служби по ЗМИП!Срокът за регистрация за участие в семинара е до 27 ноември 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Специализирани служби по ЗМИП-02.12.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: