Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ" - 31 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.  

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Регистрирането и отчитането на продажби/сторно операции

 

 - Предаването на данни за продажбите в търговските обекти към Националната агенция за приходите

 

 - Измененията във формата и начина на предаване на данните

 

 - Новите елементи и изисквания към фискалната касова бележка

 

 - Промените, свързани с реда за извършване на сторно операции

 

 - Промените, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид

 

 - Актуалните срокове по Наредбата

 

 - Изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

 

 - Основните характеристики на СУПТО и изискванията към софтуерите

 

 - Изискванията към производители/разпространители на СУПТО

 

 - Изискванията към търговците - потребителите на СУПТО

 

 - Изискванията към електронните търговци и електронните магазини

 

 - Изискванията към лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

 

 - Публичния списък на електронните магазини.

 


На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

 

Лектори на семинара са:

 

 - ЛЮБКА ТИМЧЕВА - Експерт в дирекция Контрол в ЦУ на Националната агенция за приходите

 

- КАТЯ ГУЩЕРСКА  - Методолог в Националната агенция за приходите

 


Такси за участие в семинара:

185 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение
.МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Наредба Н-18 - 31 октомври 2019
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: