Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО” - 24 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

По време на семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договор за потребителски кредит по ЗКНИП И ЗПК.


В тази връзка подробно ще бъде разяснена правната същност на потребителския кредит, сключването, формата и правното действие. Акцент ще бъде поставен и върху сключването на договори за потребителски кредит при предварително установени от кредитора Общи условия по ЗКНИП и ЗПК.


Особено внимание ще бъде обърнато и на защитата на кредитополучателя по договора за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК - възражение за неравноправна клауза.


Разгледани ще бъдат още практическите проблеми на потребителския кредит, като ще бъде направен преглед на актуалната задължителна практика на ВКС и на СЕС по преюдициални запитвания по договори за потребителски кредити.


Уговорката за предсрочна изискуемост на кредита и предмета на договора за потребителски ипотечен кредит също ще бъдат поставени на разглеждане. Акцент ще бъде поставен и върху упражняването на потестативно право за превръщане на разсрочения кредит в предсрочно изискуем. Разгледана ще бъде и клаузата за автоматична предсрочна изискуемост, като внимание ще бъде обърнато на практическите проблеми.


Във втората тематична част на семинара ще бъде поставена на разглеждане търговската  несъстоятелност през призмата на Тълкувателно решение № 1/2017 ОТ 03.12.2018 г. на ОСТК на ВКС, като подробно разгледана ще бъде практиката на ВКС и на съдилищата.


Лектори на семинара ще бъдат:


- КОСТАДИНКА НЕДКОВА – Съдия във Върховния касационен съд


КРАСИМИР МАШЕВ – съдия в Апелативен съд – София


 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!

 

Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 21 октомври 2019 г.

 


Файлове:


PDFПрограма - Търговско право - 24.10.19
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: