Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - 27 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 3 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 3.10


Национален Семинар:

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процеса по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както от възложителите, така и от изпълнителите на обществени поръчки.

 

Националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договори и др.

 

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД, за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори. Системата Negometrix се използва повече от 15 години на европейския пазар от възложители от  Холандия, Германия, Белгия, България, Македония и САЩ. Добрите практики и богатият опит в електронното възлагане на обществени поръчки в ЕС от страна на Negometrix са пренесени и доразвити при разработването на българската национална платформа ЦАИС ЕОП.

 

 

На 27 септември, в столичния Парк хотел Витоша, експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

 


Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Модулите и функционалностите в системата

 

 - Видовете потребители и регистрация

 

 - Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка от страна на Възложител

 

 - Участието в обществената поръчка като стопански субект

 

 - Създаване и подготовка на оферта

 

 - Подаване на искане за разяснение

 

 - Подаване на оферта

 

 - Отваряне и оценка на подадените оферти

 

 - Работата на оценителната комисия

 

 - Комуникацията с участниците и предоставяне на допълнителна информация

 

 - Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията

 

 - Изборът на изпълнител

 


Ще бъдат представени и допълнителните функционалности на ЦАИС ЕОП – възможностите за извършване на промени и изменения по публикувани поръчки, особеностите при работа с поръчки с обособени позиции, спецификите при работа с многоетапните обществени поръчки, особеностите при рамковите споразумения, динамичните системи за покупки и квалификационните системи.

 

 

Лектори на семинара са:

 

-	Янко Костадинов, управител на „Негометрикс България“ - ЯНКО КОСТАДИНОВ - управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.  

Евгения Такева, бизнес анализатор в „Негометрикс България“ - ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА - бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

 


Такси за участие в семинара:


225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


Местата за участие в представянето са ограничени! Заявките за участие ще бъдат изпълнявани по реда на подаването им!На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП
.МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 3 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 3.10

 


Файлове:


PDFПрограма - Представяне на ЦАИС ЕОП - 27 септември 2019
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: