Национален Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП" - 7 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша!


Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани и последните промени в ЗОП, публикувани на портала за обществени консултации на 5 септември!

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г. 

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Стойностните прагове и определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка

 

 - Личното състояние на кандидатите и участниците

 

 - Критериите за подбор и документите за доказване на съответствието

 

 - Третите лица и подизпълнителите

 

 - Техническите спецификации

 

 - Документацията за обществената поръчка

 

 - Новите изисквания към създаването методиката за оценка на офертите

 

 - Сроковете за подаване на оферти

 

 - Критериите за възлагане – промени в забраната по чл. 33 от ППЗОП

 

 - Предоставянето на разяснения

 

 - Основанията за прекратяване на процедурата

 

 - Запазените обществени поръчки - изменения в уредбата и практиката

 

 

На семинара ще бъдат разяснени регистрацията, същността и начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

 

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

 

Лектори на семинара са:

- ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

 

 - АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА - експерт по обществени поръчкиТакси за участие в семинара:

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници Таксата за участие включва:
 лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 3 октомври 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Обществени поръчки - 7 октомври 2019
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: