Семинар:

"ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК" - 24 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат представени предстоящите промени в Гражданския процесуален кодекс, приети на първо четене от Народното събрание на 29 март 2019 г.

 

Основната причина за изработването на ЗИД на ГПК е становището на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. по отношение уредбата на заповедното производство в България.

 

В този смисъл ще бъдат представени:

 -  Измененията свързани с въвеждане на служебно задължение на съда да следи за незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение

 - Изискването за предоставяне от страна на банките пред съда на договора, от който произтича вземането им, при искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение

 - Промените във връзка със спиране на изпълнението при подадено възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение

 - Промените във връзка с призоваването на длъжника чрез залепване на уведомление

 - Предложените изменения и допълнения на Закона за защита на потребителите

 


На семинара ще бъдат разгледани и актуалните проблеми на Гражданския процесуален кодекс и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

 

По отношение на касационното обжалване, пред участниците ще бъдат представени касационните основания и основанията за допускане на касационно обжалване, служебните задължения на съда при допускане на касационното обжалване и при разглеждане на касационните жалби, както и задължителната сила на решението по касационна жалба.

 

Актуалните проблеми на изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. В първата част ще бъде поставен акцент върху публичната продан на недвижим имот като придобивен способ (ТР № 1 от 10.07.2018 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 1/2015, ТР № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС, ОСГТК по т. д. № 5/2015 и ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК). Във втората част детайлно ще бъдат разгледани изпълнителната сила на решението за предаване владението на недвижим имот (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), защитата на третите лица при насочване на изпълнението върху тяхна вещ (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), както и материалноправното качество длъжник на вземане и процесуалноправното качество длъжник по изпълнението (ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК).

 


Лектори на семинара са:

 

- КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София

 

- БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

 

  

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 19 септември 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - ГПК-24.09.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: