Практически курс:

"БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ" - 29 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”


Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

Курсът е насочен към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането. За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.

Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол.

 


Сред останалите теми на курса са:

- Основните принципи на процеса по бюджетиране и планиране

- Мултифункционалната роля на бюджетите

- Конфликтите между различните функции на бюджета

- Координационните, комуникационните и мотивационни функции на бюджета

- Производствения бюджет

- Паричния бюджет

- Инвестиционния бюджет

- Фиксираните и гъвкави бюджети

- Анализът на бюджетните отклонения

- Бюджетирането базирано на дейности (Activity-Based Budgeting)

- Бюджетирането от нулата (Zero-Based Budgeting)В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.

Тематиката на курса е насочена към: директорите на фирми (управители и изпълнителни директори), финансовите мениджъри, финансовите специалисти, специалистите по планиране, оперативните мениджъри, проджект мениджърите и риск мениджърите.ЛЕКТОР на семинара е г-н РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финанси.

 


Такси за участие в курса:


270 лв. за един участник и 235 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в 
курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по бюджетиране.


Файлове:


PDFПрограма-Бюджетиране-29.07.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: