Семинар:

"ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО" - 11, 12 и 13 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

Настоящото обучение е проектирано да отговори на изискванията на Приложение № 3 от Кодекса за застраховането - Минимални изисквания за професионални знания и умения към разпространителите на застрахователни продукти.

Съдържанието на обучението покрива всички теми по Раздел I от Приложение № 3 от Кодекса за застраховането, а именно:

1. Минимални необходими познания за условията на предлаганите застрахователни продукти, включително допълнителните рискове, ако те са покрити от тези продукти.

2. Минимални необходими познания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, в т.ч.:

 - Относимо законодателство за защита на потребителите

 - Относимо данъчно законодателство

 - Относимо социално законодателство

 - Относимо трудово законодателство


3. Минимални необходими познания за уреждането на застрахователни претенции.

4. Минимални необходими познания за разглеждането на жалби.

5. Минимални необходими познания за оценяване на потребностите на ползвателя на застрахователни услуги.


6. Минимални необходими познания за застрахователния пазар.

7. Минимални необходими познания за етичните бизнес стандарти.

8. Минимални необходими познания в областта на финансите.Лектори на обучението са:

 - ЕВГЕНИЯ КАЛО – КОЛОВА - Директор на Дирекция „Правна“ в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“

 - СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Съдия в Софийски градски съд

 - Адв. ХРИСТО КОПАРАНОВ – експерт по право на защита на потребителите, Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“

 - Адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт в областта на осигурителното, данъчно и трудово законодателство

 - НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС

 


С оглед изискванията на Кодекса за застраховането, преминаването на обучението ще бъде документирано със Сертификат издаван за всеки един от участниците и удостоверяващ темите и продължителността на обучението.

 


Такси за участие в обучението:

 

При регистрация до 1 август - 750 лв. на участник

При регистрация след 1 август 950 лв. на участник

 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

 


Срокът за регистрация за участие в обучението е до
5 септември 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Обучение-Разпространители на застрахователни продукти-11-13.09.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: