Семинар:

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС" - 26 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно обнародваните в ДВ бр. 64, от 13.08.2019 г., промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи трансферното ценообразуване.

Ще бъдат разяснени причините за промените и тяхното очаквано практическо приложение. Особено внимание ще бъде обърнато на вече влезлите в сила промени в трансферното ценообразуване, следващи новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.

Ще бъдат представени и международните аспекти и тенденции в развитието на регулацията на трансферното ценообразуване и какво можем да очакваме по темата в близко бъдеще.

Сред останалите теми на семинара са:

 - Специфики на трансферното ценообразуване

 - Общи правила и специфични изисквания към документирането на трансферните цени

 - Изготвяне на документално досие по трансферните цени - съдържание и методология

 - Принципът на независимите пазарни отношения при трансферното ценообразуване – arm’s length principle

 - Традиционни и нетрадиционни методи за определяне на трансферни цени

 - Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на трансферните цени

 - Анализ на съдебната практика, относима към сделки между свързани лицаЛектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облаганеТакси за участие в семинара:

215 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по трансферно ценообразуване!Срокът за регистрация за участие в семинара е до 20 септември 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Трансферно ценообразуване-26.09.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: