Семинар:

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ. ЗИД НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС" - 26 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно приетите от Народното събрание на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи трансферното ценообразуване.

Ще бъдат разяснени причините за промените и тяхното очаквано практическо приложение. Особено внимание ще бъде обърнато на вече влезлите в сила промени в трансферното ценообразуване, следващи новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.

Ще бъдат представени и международните аспекти и тенденции в развитието на регулацията на трансферното ценообразуване и какво можем да очакваме по темата в близко бъдеще.

Сред останалите теми на семинара са:

 - Специфики на трансферното ценообразуване

 - Общи правила и специфични изисквания към документирането на трансферните цени

 - Изготвяне на документално досие по трансферните цени - съдържание и методология

 - Принципът на независимите пазарни отношения при трансферното ценообразуване – arm’s length principle

 - Традиционни и нетрадиционни методи за определяне на трансферни цени

 - Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на трансферните цени

 - Анализ на съдебната практика, относима към сделки между свързани лица



Лектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане



Такси за участие в семинара:

При регистрация до 31 юли 175 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 31 юли 215 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).



Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.



На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по трансферно ценообразуване!



Срокът за регистрация за участие в семинара е до 20 септември 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Трансферно ценообразуване-26.09.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: