Семинар:

“ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)” - 19 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

По време на семинара подробно разгледани ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи.

 

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и  производството за установяване на несъвместимост.

 

Детайлно разгледани ще бъдат и декларациите по ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ за лица, заемащи висша публична длъжност и лицата по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. Разяснена ще бъде процедурата по подаване и попълване на встъпителната декларация за имущество и интереси, като ще бъдат изтъкнати разликите с годишната декларация за имущество и интереси.

Процедурата по проверка на декларациите за имущество и интереси и последиците при неподаване в срок или с невярно съдържание на декларация за имущество и интереси също ще бъде подробно разяснени.

 

В рамките на семинара ще бъдат представени и общата характеристика и определението  за конфликт на интереси, частен интерес и облага. Разгледани ще бъдат и свързаните лица. Акцент ще бъде поставен върху забраните по чл.56 – 62  от ЗПКОНПИ – гласуване, оказване на влияние, подготовка и издаване на актове, контролна дейност, сключване на договор, извършване на други дейности в частен интерес, разходване на бюджетни средства и използване на информация  в частен интерес.

 

Подробно разгледани ще бъдат казуси на конфликт на интереси  според практиката на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

 

Представени ще бъдат и способите за недопускане на конфликт на интереси по чл.63 – 66 ЗПКОНПИ и ограниченията след напускане на публична длъжност. Разгледани ще бъдат и както процедурите по установяване и санкциониране на конфликт на интереси за лица, заемащи висша публична длъжност и за лица по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ, така и последици при установяване на конфликт на интереси.Лектор на семинара ще бъде:


 - НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - адвокат, Софийска адвокатска колегия, бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи, ръководители и експерти в органи на изпълнителната власт, кметове на общини и общински съветници.Такси за участие в семинара:

При регистрация до 26 юни - 175 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 26 юни 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 15 юли 2019 г.

 

 


Файлове:


PDFПрограма - ЗПКОНПИ - 19.07.2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: