Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП" - 4 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша!


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Стойностните прагове и определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка

 

 - Личното състояние на кандидатите и участниците

 

 - Критериите за подбор и документите за доказване на съответствието

 

 - Третите лица и подизпълнителите

 

 - Техническите спецификации

 

 - Документацията за обществената поръчка

 

 - Новите изисквания към създаването методиката за оценка на офертите

 

 - Сроковете за подаване на оферти

 

 - Критериите за възлагане – промени в забраната по чл. 33 от ППЗОП

 

 - Предоставянето на разяснения

 

 - Основанията за прекратяване на процедурата

 

 - Запазените обществени поръчки - изменения в уредбата и практиката

 

 

На семинара ще бъдат разяснени регистрацията, същността и начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

 

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

 

Лектори на семинара са:

 

- ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

 

 - АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА - експерт по обществени поръчкиТакси за участие в семинара:


При регистрация до 19 юни 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 19 юни 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 1 юли 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Обществени поръчки - 4 юли 2019
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: