Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП" - 4 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша!


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Стойностните прагове и определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка

 

 - Личното състояние на кандидатите и участниците

 

 - Критериите за подбор и документите за доказване на съответствието

 

 - Третите лица и подизпълнителите

 

 - Техническите спецификации

 

 - Документацията за обществената поръчка

 

 - Новите изисквания към създаването методиката за оценка на офертите

 

 - Сроковете за подаване на оферти

 

 - Критериите за възлагане – промени в забраната по чл. 33 от ППЗОП

 

 - Предоставянето на разяснения

 

 - Основанията за прекратяване на процедурата

 

 - Запазените обществени поръчки - изменения в уредбата и практиката

 

 

На семинара ще бъдат разяснени регистрацията, същността и начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

 

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

 

Лектори на семинара са:

 

- ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

 

 - АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА - експерт по обществени поръчкиТакси за участие в семинара:


225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 1 юли 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Обществени поръчки - 4 юли 2019
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: