Семинар:

„НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА” – 11 юли 2019 г., гр. София,  х-л “Novotel Sofia”


Семинар:

 

По време на семинара подробно разгледан ще бъде новият Закон за защита на търговската тайна, обнародван в ДВ бр. 28 от 05.04.2019. Участниците ще бъдат детайлно запознати с института на търговската тайна и основните нормативни актове, които го уреждат. Разяснени ще бъдат понятието за търговска тайна и специфичните понятия и институти в Закона за защита на търговската тайна и в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета. Направен ще бъде и анализ на значението и приложението в практиката.

 

Разгледани ще бъдат още както съществуващите и потенциалните мерки на защита, така и санкциите при нарушаване на търговската тайна. На участниците ще бъдат дадени практически съвети за ефективно използване на института на търговската тайна. Спецификите относно защитата на ноу-хау („know-how“) също ще бъдат подробно разяснени, като същевременно ще бъде направен стрес тест за защита на ноу-хау.

 

 

Обучението е полудневно.

 

Лектор на семинара ще бъде:


- МАРИН ДРИНОВ - адвокат, CMS Sofia


Такси за участие в семинара:


При регистрация до 20 юни 145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 20 юни - 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 8 юли 2019 г.

 

 


Файлове:


PDFПрограма - НОВ ЗЗТТ - 11.07.2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: