Семинар:

„НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА” – 11 юли 2019 г., гр. София,  х-л “Novotel Sofia”


Семинар:

 

По време на семинара подробно разгледан ще бъде новият Закон за защита на търговската тайна, обнародван в ДВ бр. 28 от 05.04.2019. 

Участниците ще бъдат детайлно запознати с института на търговската тайна и основните нормативни актове, които го уреждат.

Разяснени ще бъдат понятието за търговска тайна и специфичните понятия и институти в Закона за защита на търговската тайна и в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета. Направен ще бъде и анализ на значението и приложението в практиката.

 

Разгледани ще бъдат още както съществуващите и потенциалните мерки на защита, така и санкциите при нарушаване на търговската тайна. На участниците ще бъдат дадени практически съвети за ефективно използване на института на търговската тайна.

Спецификите относно з
ащитата на ноу-хау („know-how“) също ще бъдат подробно разяснени, като същевременно ще бъде направен стрес тест за защита на ноу-хау.

 

 

Обучението е полудневно.

 

Лектор на семинара ще бъде:


- МАРИН ДРИНОВ - адвокат, CMS Sofia


Такси за участие в семинара:


145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 8 юли 2019 г.

 

 


Файлове:


PDFПрограма - НОВ ЗЗТТ - 11.07.2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: