Семинар:

"ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ПРОМЕНИ В ЗОДОВ" - 5 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъде подробно разгледан Законът за отговорността на държавата и общините за вреди. Особено внимание ще бъде обърнато както на подведомствеността на споровете по ЗОДОВ на административните съдилища, така и на фактическия състав на отговорността на държавата и общините. Акценти ще бъдат поставени върху допустимостта на иска, ответника по иска, отделянето на иска и  прекратяването на производството по съединения иск. Детайлен преглед ще бъде направен и на съдебната практика на административните съдилища по чл. 1 ЗОДОВ.


Във втората част на семинара ще бъде разгледана подведомствеността на споровете по ЗОДОВ на гражданските съдилища. Подробно представени ще бъдат и  фактическите състави, уреждащи отговорността на държавата: Отговорност за вреди от дейността на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ; Отговорност за вреди от дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ; Отговорност за вреди от дейността на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ; Особени хипотези на реализиране на отговорността на Държавата  по т.2, 3, 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.


Разгледани ще бъдат още процесуалните особености при разглеждането на споровете по ЗОДОВ пред гражданските съдилища, процесуалната легитимация на ответника и процесуалната субституция /Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСГК на ВКС/. Подробно разяснени ще бъдат и таксите и разноските в производствата по чл. 2, 2а и 2б от ЗОДОВ и приложно поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г.,ОСГК на ВКС.

На семинара ще бъдат представени и подготвяните промени в ЗОДОВ - приети на първо четене от Народното събрание на 29 май.

Лектори на семинара ще бъдат:


 - ПОЛИНА ЯКИМОВА - Съдия в Административен съд София-град

 - СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Съдия в Софийски градски съд

 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:

При регистрация до 20 юни 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 20 юни 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 01 юли 2019 г.

 


Файлове:


PDFПрограма - ЗОДОВ - 05.07.2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: