Семинар:

"ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ПРОМЕНИ В ЗОДОВ" - 5 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъде подробно разгледан Законът за отговорността на държавата и общините за вреди. Особено внимание ще бъде обърнато както на подведомствеността на споровете по ЗОДОВ на административните съдилища, така и на фактическия състав на отговорността на държавата и общините. Акценти ще бъдат поставени върху допустимостта на иска, ответника по иска, отделянето на иска и  прекратяването на производството по съединения иск. Детайлен преглед ще бъде направен и на съдебната практика на административните съдилища по чл. 1 ЗОДОВ.


Във втората част на семинара ще бъде разгледана подведомствеността на споровете по ЗОДОВ на гражданските съдилища. Подробно представени ще бъдат и  фактическите състави, уреждащи отговорността на държавата: Отговорност за вреди от дейността на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ; Отговорност за вреди от дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ; Отговорност за вреди от дейността на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ; Особени хипотези на реализиране на отговорността на Държавата  по т.2, 3, 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.


Разгледани ще бъдат още процесуалните особености при разглеждането на споровете по ЗОДОВ пред гражданските съдилища, процесуалната легитимация на ответника и процесуалната субституция /Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСГК на ВКС/. Подробно разяснени ще бъдат и таксите и разноските в производствата по чл. 2, 2а и 2б от ЗОДОВ и приложно поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г.,ОСГК на ВКС.

На семинара ще бъдат представени и подготвяните промени в ЗОДОВ - приети на първо четене от Народното събрание на 29 май.

Лектори на семинара ще бъдат:


 - ПОЛИНА ЯКИМОВА - Съдия в Административен съд София-град

 - СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Съдия в Софийски градски съд

 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 01 юли 2019 г.

 


Файлове:


PDFПрограма - ЗОДОВ - 05.07.2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: