Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО” – 1 юли 2019 г., гр. София, х-л  "BW Premier Collection CiTY"!


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на вещното право.

 

Сред конкретните теми ще бъдат исковата защита на правото на собственост и  ограничените вещни права по чл. 108 ЗС в контекста на задължителните разяснения на ТР 4/2014 год. на ОСГТК на ВКС, ТР 1/2011 година на ОСГК на ВКС.

Ще бъдат разгледани и основанията за придобиване 
правото на собственост или ограничено вещно право и форма на защита, както и правният интерес при защита на правото на собственост с положителен или отрицателен установителен иск - ТР 8/2012  год. на ОСГК на ВКС.

 

Детайлен анализ ще бъде направен и на исковата защита на правото на собственост с иска по чл. 54 ал.2 ЗКИР - ТР 8/2014 год. Разгледани ще бъдат кадастралните карти и кадастралните регистри.

 

Акцент ще бъде поставен върху правното значение на приложената или неприложена регулация и на придобиване право на собственост върху идеални части  при регулация. Специално внимание ще бъде обърнато на защитата на правото на собственост с негаторния иск по чл. 109 ЗС и на неоснователните действия като основание за уважаване на иска.Лектори на семинара ще бъдат:

 

 - ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА - Съдия във Върховния касационен съд

 - ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА-ДРАГНЕВА – Съдия във Върховния касационен съд


 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 27 юни 2019 г.

 


Файлове:


PDFПрограма - Проблеми на ВП - 01.07.2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: