Обучение:

"НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР" - 3 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection City"


Обучение:

По време на обучението ще бъде представена новата Директива на Европейския парламент и на Съвета за авторското право в цифровия единен пазар. Ще бъдат разяснени очакваните стъпки за имплементиране разпоредбите на Директивата в българското законодателство.

Ще бъде обърнато внимание на новите изключения от авторското право и правилата за справедливи възнаграждения на авторите и артистите-изпълнители.

Ще бъдат представени и основните моменти в Директивата за онлайн предаванията на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми - принципът на "страна по произход".

На семинара ще бъдат разяснени правилата за задължително колективно управление при предоставяне на услуги по препредаване и уреждане на правата при разпространението на програми чрез технологията "direct injection".

По време на обучението ще бъдат представени и последните промени в Закона за авторското право и сродните му права.

Ще бъде направен и
общ преглед на нормативната уредба на авторското право в България и по-специално разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона  за радиото и телевизията. Ще бъде представена и актуална административна и съдебна практика във връзка със защитата на авторските права.

По време на обучението ще бъде направен и анализ на практиката на Съда на ЕС по отношение на авторското право в дигиталната среда.


Лектори на семинара са:

МАРИЯ СТОЕВА - Старши юрисконсулт в дирекция „Авторско право и сродните му права“  към Министерство на културата

ГИНКА ХРИСТОВА – адвокат, председател на Международен правен център – ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University


Такси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “BW Premier Collection City”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на авторското право.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 29 май 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Авторско право-03.06.2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: