Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО”  10 юни 2019 г., гр. София,  х-л “Novotel Sofia”


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, развалянето на двустранни договори по чл. 87 ЗЗД, погасителна давност и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

Подробно разгледано ще бъде и развалянето на двустранните договори - чл. 87 ЗЗД. Представени ще бъдат както материалноправните предпоставки за развалянето, така и правните последици при него - чл.88, ал.1, изр. 2 ЗЗД. Акцент ще бъде поставен още върху уговорката за комисорна клауза, осбеностите при извънсъдебното разваляне на договора и практическите проблеми при съдебното му разваляне.

Специално внимание ще бъде обърнато и на особеностите при погасителната давност. Ще бъде разгледана както нейната правната същност (искова и изпълнителна давност), така и възраженията за унищожаемост и за прихващане и предметът на делото по иск за оспорване на вземането като погасено по давност.  Подробно разяснение ще бъде направено и по отношение на нейното начало, протичане, спиране и прекъсване. Акцент ще бъде поставен и върху отказа от изтеклата давност и давностните срокове.

Засегнати ще бъдат и oсобеностите при неустойките. Разгледани ще бъдат видовете неустойки, компесаторните и мораторните неустойки, задатъкът и отменината. Особено внимание ще бъде обърнато както на намаляването на неустойката поради прекомерност, така и на нищожност на клаузата за неустойка. Лектори на семинара са:

 

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

- КРАСИМИР МАШЕВ – съдия в Апелативен съд – София

 

 

Такси за участие в семинара:

 

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 


(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 5 юни 2019 г.

 


Файлове:


PDFПредставяне на лекторите

PDFПрограма Семинар - Облигационно право -10.06.19
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: