Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО” – 10 юни 2019 г., гр. София,  х-л “Novotel Sofia”


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, непозволеното увреждане, погасителна давност и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

Подробно разгледано ще бъде и развалянето на двустранните договори - чл. 87 ЗЗД. Представени ще бъдат както материалноправните предпоставки за развалянето, така и правните последици при него - чл.88, ал.1, изр. 2 ЗЗД. Акцент ще бъде поставен още върху уговорката за комисорна клауза, осбеностите при извънсъдебното разваляне на договора и практическите проблеми при съдебното му разваляне.

Специално внимание ще бъде обърнато и на особеностите при погасителната давност. Ще бъде разгледана както нейната правната същност (искова и изпълнителна давност), така и възраженията за унищожаемост и за прихващане и предметът на делото по иск за оспорване на вземането като погасено по давност.  Подробно разяснение ще бъде направено и по отношение на нейното начало, протичане, спиране и прекъсване. Акцент ще бъде поставен и върху отказа от изтеклата давност и давностните срокове.

Засегнати ще бъдат и oсобеностите при неустойките. Разгледани ще бъдат видовете неустойки, компесаторните и мораторните неустойки, задатъкът и отменината. Особено внимание ще бъде обърнато както на намаляването на неустойката поради прекомерност, така и на нищожност на клаузата за неустойка. Лектори на семинара са:

 

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

- КРАСИМИР МАШЕВ – съдия в Апелативен съд – София

 

 

Такси за участие в семинара:

 

При регистрация до 14 май 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници


При регистрация след 14 май 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 5 юни 2019 г.

 


Файлове:


PDFПредставяне на лекторите

PDFПрограма Семинар - Облигационно право -10.06.19
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: