Семинар:

„ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ“ - 20 май 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”


Семинар:

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар) и  Закона за платежните услуги и платежните системи.


Подробно разяснени ще бъдат както основни понятия като „платежна услуга”, „платежна институция”, „платежна операция”, „платежна система” и „доставчик на платежни услуги”, така и приложното поле и изключенията, като представени ще бъдат услугите и дейностите, които подлежат на регулация като платежни услуги и тези, които не подлежат.


Разгледани ще бъдат и условията за осъществяване на дейността. В тази връзка акцент ще бъде поставен върху лицензионния и регистрационния режим, изискванията към дейността, свободата за установяване и свободата за предоставяне на услуги и регулаторните задължения.


Особено внимание по време на обучението ще бъде обърнато на платежните услуги. Подробно разяснение ще бъде направено по отношение на платежното нареждане, платежния инструмент, услугата по иницииране на плащане, услугата по предоставяне на информация за сметка, наличен паричен превод, директен дебит и кредитен превод. Представени ще бъдат и специалните изисквания във връзка със защитата на правата на потребителите на платежни услуги.


Изискванията, свързани със сигурността на услугите и личните данни на потребителите, също ще бъдат подробно разгледани. Акцент ще бъде поставен върху установяването на идентичността и идентификацията, задълбоченото установяване на идентичността на клиента, персонализираните средства за сигурност, защитата на личните данни при предоставяне на платежните услуги и киберсигурността.

 

 

Лектор на семинара ще бъде:


Адв. ХРИСТО НИХРИЗОВ - старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“ и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Кo“


Семинарът е насочен както към доставчици на услуги, така и към потребителите на платежни услуги, както и към юристи практикуващи по материята.

Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).Таксата за участие включва:
 лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Novotel Sofia”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 16 май 2019 г.

 


Файлове:


PDFПрограма - Платежни услуги - 20.05.2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: