Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR) - 1 ГОДИНА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ" - 27 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

Измина една година от започване прилагането на Регламент EU 2016/679. Какво се промени за тази една година? Как се разви защитата на личните данни на практика? Случи ли се това, което очаквахме след 25 май 2018 г.?

На всички тези въпроси ще се постараем да отговорим на семинара на 27 май 2019 г.!


Сред конкретните теми на семинара са:

 - Текущата правна рамка на защитата на личните данни

 - Промените в Закона за защита на личните данни

 - Основните стъпки по привеждане в съответствие с GDPR и по спазване на Регламента

 - Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ Декларации за информираност)

 - Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни

 - Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?

 - Оценка на въздействието и предварителни консултации с КЗЛД

 - Профилиране, автоматизирани решения и таргетирана реклама - допустимост и правни гаранции за субектите на данни

 - Защита на личните данни при видеонаблюдение

 - Длъжностно лице по защита на данните – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията

 - Защита на личните данни на работниците и служителите. Обработване на лични данни на бивши служители

 - Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – кои организации трябва да водят регистри и какви са най-често водените регистри?


На семинара ще бъдат представени и множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

На семинара ще бъде разгледан и практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от Регламент 2016/679Семинарът е насочен към:
всички представители на бизнеса, консултанти и представители на публични организации ангажирани в процеса на обработката на лични данни.Лектори на семинара са:

 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”Такси за участие:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 22 май 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Практическо приложение на GDPR-27.05.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: