Семинар:

„ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО” - 17 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

Настоящото обучение е проектирано да отговори на изискванията на Приложение № 3 от Кодекса за застраховането - Минимални изисквания за професионални знания и умения към разпространителите на застрахователни продукти.

Тематиката на обучението е избрана по начин, който да снабди участниците с необходимите знания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти и уреждането на застрахователни претенции и разглеждането на жалби.

Обучението покрива следните конкретни теми, част от Приложение № 3 от Кодекса за застраховането:

 - Относимо законодателство за защита на потребителите

 - Относимо данъчно законодателство

 - Относимо социално законодателство

 - Относимо трудово законодателство

 - Необходими познания за уреждането на застрахователни претенции

 - Необходими познания за разглеждането на жалбиЛектори на обучението са:

 - СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Съдия в Софийски градски съд

 - Адв. ХРИСТО КОПАРАНОВ – експерт по право на защита на потребителите, Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“

 - Адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт в областта на осигурителното, данъчно и трудово законодателство

 


С оглед изискванията на Кодекса за застраховането, преминаването на обучението ще бъде документирано със Сертификат издаван за всеки един от участниците и удостоверяващ темите и продължителността на обучението.

 


Такси за участие в обучението:

 

265 лв. за един участник и 245 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


Срокът за регистрация за участие в обучението е до
15 май 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Обучение-Разпространители на застрахователни продукти-17.05.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: