Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СЕМЕЙНОТО И НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО" - 28 май 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси на семейното и наследственото право.


В първата тематична част ще бъдат подробно разгледани както общите положения на режима на имуществените отношения на съпрузите, така и законовия режим на общност, като ще бъде направена съпоставка по отменените СК/85 г. и СК/68 г. Специално внимание ще бъде обърнато на исковите производства по чл. 23,ал.1 СК/2009 г. , чл. 23,ал. 2 СК/2009 г., чл. 24, ал. 4 СК/2009 г.


Представени ще бъдат още особеностите при режима на разделност, като акцент ще бъде поставен върху исковото производство по чл.30, ал.1 СК/2009 г.


Във втората тематична част подробно разгледани ще бъдат общите положения на наследството и наследяването. Акцент ще бъде поставен както върху наследяването по закон, запазената част и разполагаемата част, така и върху иска по чл. 30, ал.1 ЗН и иска по чл. 24 , а.1 ГПК за обявяване недействителността на отказ от наследство. Специално внимание ще бъде обърнато и на наследяването по завещание - искове по чл. 42 ЗН  и чл. 43 ЗН.Лектори на семинара ще бъдат:


 - ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА–  съдия във Върховния касационен съд

 - СВЕТЛАНА КАЛИНОВА  - съдия във Върховния касационен съд

 


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:

При регистрация до 24 април 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 24 април 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 22 май 2019 г.
 

 


Файлове:


PDFПрограма - Семинар - Семейно и наследствено - 28 май 2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: