Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ” - 17 април 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност и стабилизацията на търговеца.

Ще бъде представена актуална проблематика относно откриването на производството по несъстоятелност и Тълкувателно решение № 1/ 2017 г. от 03.12.2018 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСТК на ВКС.


На семинара ще бъдат разгледани и актуалните въпроси относно приемането на вземанията на кредиторите в търговската несъстоятелност /преклузия на предявяването; служебно приемане; суброгация; уведомяване на чуждустранните кредитори/, както и съотношението на исковете по чл. 637, ал. 3 ТЗ и чл. 694 ТЗ.

Ще бъде представена и тематиката относно събранията на кредиторите - предпоставки и провеждане; предоставяне право на глас; отмяна.


На семинара ще бъдат дискутирани и други разрешения в Тълкувателно решение № 1/ 2017 г. от 03.12.2018 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСТК на ВКС, както и актуалната практика на ВКС относно иска по чл.135 ЗЗД вр. 649 ТЗ и прекратяването на производството по несъстоятелност по чл.735 и чл.632, ал.4 ТЗ.

 

На семинара ще бъде разгледано и производството по стабилизация на търговеца през призмата на практиката на Върховния касационен съд.Лектор на семинара е КОСТАДИНКА НЕДКОВА – Съдия във Върховния касационен съд
.


Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “BW Premier Collection CiTY ”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по търговска несъстоятелност и стабилизация на търговеца.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 12 април 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Несъстоятелност-17.04.19
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: