Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП” - 8 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Стойностните прагове и определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка

 

 - Изискванията към профила на купувача

 

 - Личното състояние на кандидатите и участниците

 

 - Критериите за подбор и документите за доказване на съответствието

 

 - Третите лица и подизпълнителите

 

 - Техническите спецификации

 

 - Документацията за обществената поръчка

 

 - Методиката за оценка на офертите

 

 - Подготовката на образци на документи

 

 - Предоставянето на разяснения

 

 - Подаването и разглеждане на офертите

 

 - Основанията за прекратяване на процедурата

 

 - Сключването и изменението на договора за обществена поръчка

 

 

На семинара ще бъдат представени и основните моменти при обжалването на обществените поръчки, както и примери от практиката на КЗК и ВАС във връзка с проблемни моменти от възлагането на обществените поръчки.

 

 

Лектори на семинара са:

 

- ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

 

- АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки

 


Такси за участие в семинара:

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 3 април 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Обществени поръчки - 8 април 2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: