Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП” - 8 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Стойностните прагове и определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка

 

 - Изискванията към профила на купувача

 

 - Личното състояние на кандидатите и участниците

 

 - Критериите за подбор и документите за доказване на съответствието

 

 - Третите лица и подизпълнителите

 

 - Техническите спецификации

 

 - Документацията за обществената поръчка

 

 - Методиката за оценка на офертите

 

 - Подготовката на образци на документи

 

 - Предоставянето на разяснения

 

 - Подаването и разглеждане на офертите

 

 - Основанията за прекратяване на процедурата

 

 - Сключването и изменението на договора за обществена поръчка

 

 

На семинара ще бъдат представени и основните моменти при обжалването на обществените поръчки, както и примери от практиката на КЗК и ВАС във връзка с проблемни моменти от възлагането на обществените поръчки.

 

 

Лектори на семинара са:

 

- ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

 

- АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки

 


Такси за участие в семинара:

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 3 април 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Обществени поръчки - 8 април 2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: