Семинар:

АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА25 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY!


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на защитата на конкуренцията.

 

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

 

 - Актуална европейска и национална правна рамка на конкуренцията

 - Забранени споразумения между предприятия

 - Правни последици от забранените споразумения

 - Производства пред КЗК и компетентните национални съдилища във връзка с установяване на антитръстови нарушения

 - Искове за вреди, причинени от нарушения на правото на конкуренцията (Директива 2014/104/ЕС)

 

На семинара ще бъдат разгледани основните правни и икономически концепции на атитръстовото право (чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК, чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС). Ще бъде направена съпоставка между националното и европейското право на конкуренцията (Регламент на Съвета № 1/2003). Ще бъдат представени новите правомощия на компетентните органи и съдилища по прилагане на националното и европейското право на конкуренцията (Директива 2019/1/ЕС).

Специално внимание ще бъде обърнато на същността и видовете забранени споразумения, конкурентноправната оценка на вертикалните споразумения (Регламент на ЕК (ЕС) № 330/2010 г.) и на хоризонталните споразумения (Регламент на ЕК (ЕС) № 1218/2010 г., Регламент на ЕК (ЕС) № 1217/2010 г.)

Ще бъдат представени изискванията при обмен на информация между конкуренти, правилата касаещи картелитесъщност, видове, разкриване и санкции и програмата за освобождаване и намаляване на санкции при участие в картели.

На семинара ще бъдат разгледани и правните последици от забранените споразумения - нищожност на забранените споразумения, административнонаказателната отговорност на предприятията и гражданската отговорност на предприятията за причинени вреди.

Детайлно внимание ще бъде обърнато на производствата пред КЗК и компетентните национални съдилища във връзка с установяване на антитръстови нарушения.

Ще бъде представена материята касаеща исковете за вреди, причинени от нарушения на правото на конкуренцията (Директива 2014/104/ЕС) - директния ефект на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и правото на иск за обезщетение на вреди, взаимозависимостта между частното и публичното правоприлагане по конкуренция, правилата за доказване на претенцията за вреди, солидарната отговорност на участниците в нарушението, регресните искове на нарушителите, давностните срокове и правилата за определяне размера на вредите.Лектор на семинара е:

 

 - КИРИЛ ПАНГЕЛОВ – юрист, експерт по право на защита на конкуренцията и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”Такси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “BW Premier Collection CiTY”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по защита на конкуренцията
.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 20 март 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар- Защита на конкуренцията-25.03.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: