Практически семинар:

ПОДБОР И ЗАДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ21 март 2019 г., гр. София, BW Premier Collection CiTY Hotel!


Практически семинар:

Пазарът на труда поставя все по-големи предизвикателства пред работодателите: квалификацията на току-що завършилите обучението си е далеч от желаната, много от младите специалисти избират реализация в чужбина, а опитните професионалисти са внимателни при търсенето на промяна и имат все по-високи изисквания.

Очакванията на експертите по подбор на персонал за следващите години са пазарът на труда да продължи да бъде диктуван предимно от кандидатите. Всичко това налага компаниите от всички браншове и мащаби да се фокусират върху талантливите служители като буквално най-ценния си актив.

За да бъдат успешни, ръководителите имат нужда от постоянно развитие на уменията си за управление на хора от привличането, през ежедневната мотивация за постигане на резултати, до дългосрочното задържане.


Този изцяло практически ориентиран семинар е предназначен за:

 - Собственици и управители на малки и средни компании, които подбират и директно работят с талантите, и са най-заинтересовани от задържането им;

 - Ръководители на екипи, които участват в процеса на подбор, ангажирани са в ежедневната работа с хората, и чиито резултати пряко зависят от представянето на екипа;

 - Ръководители и специалисти “Човешки ресурси”, които отговарят за подбора на таланти за бизнес звената в компанията;

 - Всички, които биха искали да систематизират и развият своите знания и умения, свързани с подбора и задържането на качествените служители.


Целта на семинара е да помогне на участниците да развият своите умения:

 - За организиране на подбор с използване на различни методи и канали;

 - За провеждане на ефективни интервюта  - от подготовката, през техниките за задаване на въпроси, до оценка на кандидатурите след интервютата;

 - За мотивиращо управление на представянето, което води до реализация на фирмената стратегия и постигане на желаните резултати;

 - За развитие на талантите чрез целенасочени обучения, менторинг и коучинг, поощряване и признание.


Лектор на семинара е:

АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании. Магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия.Такси за участие в семинара:


255 лв. за един участник и 220 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в
семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 19 март 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма - Подбор и задържане на качествени служители - 21 март 2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: