Семинар:

“ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” – 11 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY!


Семинар:

На семинара ще бъдат представени в детайли обнародваните в Държавен вестник, бр. 17, от 26 февруари, промени в Закона за защита на личните данни. Ще бъде представена и практиката на Комисията за защита на личните данни по приложението на GDPR.


Промените в Закона за защита на личните данни ще бъдат разгледани в три основни блока.

1. Ще бъде представена необходимостта от изменение на националното законодателство с оглед новите европейски правила за защита на личните данни. Ще бъдат разгледани:

 - Предпоставките за измененията – роля на GDPR и полицейската директива 2016/680

- Съотношението между GDPR и националните закони

- Формалните въпроси, решени в ЗИДЗЗЛД: избор и правомощия на надзорен орган, акредитация на сертифициращите орган, съотношение на правомощията с професионалната тайна, кодекси за поведение и др.

- Ролята на Инспектората към ВСС при контролирането на правилата за защита на личните данни.

- КЗЛД и длъжностните лица по защита на данните (ДЛЗД) – обучения, водене на регистри, задължение да се назначат ДЛЗД.

- Въпросите, които следва да бъдат уредени с подзаконова уредба или с други ненормативни актове на КЗЛД

2. Ще бъдат разгледани промените във връзка с упражняването на правата на субектите на данни. Средства за правна защита. Отговорност за причинени вреди и санкции за нарушения:

- Как се упражняват правата в областта на защита на личните данни?

- Ограничаване на правата – допустимост и предпоставки.

- Обработване на данни за литературно, научно и художествено изразяване. Дерогации и критерии за законосъобразност на извършваното обработване.

- Срокове и средства за защита при нарушаване на правата.

- Санкции за нарушения – принудителни административни мерки, санкции за нарушения на GDPR, други санкции по ЗЗЛД.

3. Ще бъдат представени промените относно допълнителните правила и особените ситуации на обработване на лични данни:

- Правилата за събиране на съгласие от деца и правила за обработване на ЕГН.

- Особените правила при обработване на лични данни в сферата на трудовото право – вътрешни правила и процедури; правила при подбор.

- Правилата при мащабно наблюдение на публично достъпни зони, включително чрез видеонаблюдение.

- Правилата при получаване на данни без правно основание, обработване на данни за починали лица, копиране на документи за самоличност и др.


На семинара ще бъдат разгледани и множество практически примери и проблеми при прилагането на GDPR в светлината на практиката на Комисията за защита на личните данни.Лектори на семинара са:

 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, правен експерт към Фондация „Право и Интернет"Такси за участие:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 6 март 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Промените в ЗЗЛД-11.03.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: