Семинар:

“ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” – 11 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY!


Семинар:

На семинара ще бъдат представени в детайли обнародваните в Държавен вестник, бр. 17, от 26 февруари, промени в Закона за защита на личните данни. Ще бъде представена и практиката на Комисията за защита на личните данни по приложението на GDPR.


Промените в Закона за защита на личните данни ще бъдат разгледани в три основни блока.

1. Ще бъде представена необходимостта от изменение на националното законодателство с оглед новите европейски правила за защита на личните данни. Ще бъдат разгледани:

 - Предпоставките за измененията – роля на GDPR и полицейската директива 2016/680

- Съотношението между GDPR и националните закони

- Формалните въпроси, решени в ЗИДЗЗЛД: избор и правомощия на надзорен орган, акредитация на сертифициращите орган, съотношение на правомощията с професионалната тайна, кодекси за поведение и др.

- Ролята на Инспектората към ВСС при контролирането на правилата за защита на личните данни.

- КЗЛД и длъжностните лица по защита на данните (ДЛЗД) – обучения, водене на регистри, задължение да се назначат ДЛЗД.

- Въпросите, които следва да бъдат уредени с подзаконова уредба или с други ненормативни актове на КЗЛД

2. Ще бъдат разгледани промените във връзка с упражняването на правата на субектите на данни. Средства за правна защита. Отговорност за причинени вреди и санкции за нарушения:

- Как се упражняват правата в областта на защита на личните данни?

- Ограничаване на правата – допустимост и предпоставки.

- Обработване на данни за литературно, научно и художествено изразяване. Дерогации и критерии за законосъобразност на извършваното обработване.

- Срокове и средства за защита при нарушаване на правата.

- Санкции за нарушения – принудителни административни мерки, санкции за нарушения на GDPR, други санкции по ЗЗЛД.

3. Ще бъдат представени промените относно допълнителните правила и особените ситуации на обработване на лични данни:

- Правилата за събиране на съгласие от деца и правила за обработване на ЕГН.

- Особените правила при обработване на лични данни в сферата на трудовото право – вътрешни правила и процедури; правила при подбор.

- Правилата при мащабно наблюдение на публично достъпни зони, включително чрез видеонаблюдение.

- Правилата при получаване на данни без правно основание, обработване на данни за починали лица, копиране на документи за самоличност и др.


На семинара ще бъдат разгледани и множество практически примери и проблеми при прилагането на GDPR в светлината на практиката на Комисията за защита на личните данни.Лектори на семинара са:

 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, правен експерт към Фондация „Право и Интернет"Такси за участие:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 6 март 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Промените в ЗЗЛД-11.03.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: