Практически курс:

"АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ" - 28 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY


Практически курс:

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи. 

На семинара ще бъдат преподадени необходимите умения за класифицирането на различните видове разходи с цел тяхното управление и контрол и ясното разпознаване на специфичното поведение на различните видове разходи спрямо обема на фирмената дейност. 

На участниците ще бъдат преподадени ключовите техники за ефективен анализ на фирмените разходи и същността на тяхната практическа приложимост, в т.ч. анализът „Разходи-Обем-Печалба” (Cost-Volume-Profit Analysis), анализът на „Критичната точка”, анализът на поведението на разходите, анализите на чувствителността и на веригата на стойностите.

Курсът разглежда и основните подходи и доказалите се в практиката ефективни инструменти за управлението на фирмените разходи, като: отчетността на разходите през целия жизнен цикъл (Life-Cycle Costing), системата на целевите разходи (Target Costing), системата „Кайзен”,бенчмаркингът, ре-инженерингът на бизнес процесите, управлението базирано на дейностите (Activity-Based Management), Just-in-Time и Lean системите, методът „Six Sigma”.


РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМИНАРА:

След завършване на курса участниците ще са в състояние да:

 - познават същността, методите и целите на управленското счетоводство

 - могат да различават и класифицират основните видове разходи

 - познават изцяло и ползват терминологията на видовете разходи

 - познават специфичното поведение на различните видове разходи

 - могат да използват различните видове системи за управленско счетоводство

 - познават системите за разпределяне на разходите и да ги използват успешно

 - познават отлично и владеят анализа на фирмените разходи като ефективен управленски инструмент

 - използват свободно в практиката ключовите техники за анализ на разходите

 - познават и са готови да използват основните подходи и инструменти за управлението на фирмените разходиКурсът е насочен към
лицата отговорни за вземането на решения и управлението на разходите във фирмите и организациите:

 - мениджърите на фирми и организации

 - фирмени собственици

 - финансовите мениджъри, анализатори и контрольори

 - риск мениджъри

 - счетоводители,

но поради широката приложимост на материята, курсът би бил подходящ и за лица заемащи други позиции във фирмите и организациите.ЛЕКТОР на семинара е г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.Такси за участие в курса:


255 лв. за един участник и 220 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в
курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по Управление на разходите.Срокът за регистрация за участие в курса е до 25 март 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Cost Management-28.03.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: