Практически курс:

"АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ" - 28 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY


Практически курс:

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи. 

На семинара ще бъдат преподадени необходимите умения за класифицирането на различните видове разходи с цел тяхното управление и контрол и ясното разпознаване на специфичното поведение на различните видове разходи спрямо обема на фирмената дейност. 

На участниците ще бъдат преподадени ключовите техники за ефективен анализ на фирмените разходи и същността на тяхната практическа приложимост, в т.ч. анализът „Разходи-Обем-Печалба” (Cost-Volume-Profit Analysis), анализът на „Критичната точка”, анализът на поведението на разходите, анализите на чувствителността и на веригата на стойностите.

Курсът разглежда и основните подходи и доказалите се в практиката ефективни инструменти за управлението на фирмените разходи, като: отчетността на разходите през целия жизнен цикъл (Life-Cycle Costing), системата на целевите разходи (Target Costing), системата „Кайзен”,бенчмаркингът, ре-инженерингът на бизнес процесите, управлението базирано на дейностите (Activity-Based Management), Just-in-Time и Lean системите, методът „Six Sigma”.


РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМИНАРА:

След завършване на курса участниците ще са в състояние да:

 - познават същността, методите и целите на управленското счетоводство

 - могат да различават и класифицират основните видове разходи

 - познават изцяло и ползват терминологията на видовете разходи

 - познават специфичното поведение на различните видове разходи

 - могат да използват различните видове системи за управленско счетоводство

 - познават системите за разпределяне на разходите и да ги използват успешно

 - познават отлично и владеят анализа на фирмените разходи като ефективен управленски инструмент

 - използват свободно в практиката ключовите техники за анализ на разходите

 - познават и са готови да използват основните подходи и инструменти за управлението на фирмените разходиКурсът е насочен към
лицата отговорни за вземането на решения и управлението на разходите във фирмите и организациите:

 - мениджърите на фирми и организации

 - фирмени собственици

 - финансовите мениджъри, анализатори и контрольори

 - риск мениджъри

 - счетоводители,

но поради широката приложимост на материята, курсът би бил подходящ и за лица заемащи други позиции във фирмите и организациите.ЛЕКТОР на семинара е г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.Такси за участие в курса:


255 лв. за един участник и 220 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в
курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по Управление на разходите.Срокът за регистрация за участие в курса е до 25 март 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Cost Management-28.03.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: