Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО" - 4 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар:

Местата за семинара са запълнени! Допълнителна дата - 25 февруари. За повече информация, тук: Промените в КЗ-25.02.


На семинара ще бъдат разгледани актуалните изменения на Кодекса за застраховането (ДВ бр. 101 от 7.12.2018 г.), засягащи статута на застрахователите, застрахователните посредници, изискванията за разпространение на застрахователни продукти и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Детайлно ще бъдат разгледани предпоставките за приемане на измененията в нормативната уредба. Направен ще бъде както общ преглед на целите и принципите, залегнали в ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти, така и общ преглед на проблемите при задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ преди измененията в нормативната уредба.

Акцент ще бъде поставен върху измененията, които засягат общия статут на лицата, разпространяващи застрахователни или презастрахователни продукти. Внимание ще бъде обърнато както на  изискването за публичност, така и върху вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Разгледани ще бъдат още както новите изисквания за разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти, общите принципи за възнагражденията на разпространителите на застрахователни продукти и мониторинга на пазара на застрахователни продукти, така и новите изисквания за управление и контрол на застрахователните продукти и новите изисквания за квалификация и добра репутация на служителите, които предлагат застрахователни и презастрахователни продукти.

Специално внимание ще бъде обърнато на посредниците в застраховането и презастраховането. Детайлно ще бъдат разгледани общите положения, условията за регистрация и  новите изисквания за управление и контрол на застрахователните продукти от застрахователните посредници.

Изменения в статута и изискванията за дейността на застрахователните брокери и  застрахователните агенти също ще бъдат поставени на детайлен преглед по време на семинара. В тази връзка разгледани ще бъдат изискванията за квалификация и добра репутация и лимитите на задължителна застраховка "Професионална отговорност".

Подробно ще бъдат разгледани и изискванията към дейността и начина на регистрация на  посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Разяснение ще бъде направено и както по отношение на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги на застрахователни и презастрахователни посредници, така и по отношение на режима на извършване на дейност в Република България от застрахователни и презастрахователни посредници от друга държава членка и режима на дейност на застрахователни и презастрахователни посредници от Република България в друга държава членка.

Детайлно разгледани ще бъдат и изискванията за предоставяне на информация, относно застрахователния продукт и задълженията за предоставяне на допълнителна информация за ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с инвестиционни застрахователни продукти.

Подробно представени ще бъдат още правомощия на КФН и административнонаказателните разпоредби.

Измененията във връзка със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ също ще бъдат поставени на разглеждане по време на обучението.Лектор на семинара ще бъде:
 

 

 - СТЕФАН КЮРКЧИЕВ –  съдия в Софийски градски съд – Гражданско отделение

 

 

Такси за участие в семинара:

 

При регистрация до 22 януари 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 22 януари 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение
.

 

Местата за семинара са запълнени! Допълнителна дата - 25 февруари. За повече информация, тук: Промените в КЗ-25.02.


Файлове:


PDFПрограма - Промените в КЗ - 04.02.2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: