Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО" - 4 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар:

Местата за семинара са запълнени! Допълнителна дата - 25 февруари. За повече информация, тук: Промените в КЗ-25.02.


На семинара ще бъдат разгледани актуалните изменения на Кодекса за застраховането (ДВ бр. 101 от 7.12.2018 г.), засягащи статута на застрахователите, застрахователните посредници, изискванията за разпространение на застрахователни продукти и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Детайлно ще бъдат разгледани предпоставките за приемане на измененията в нормативната уредба. Направен ще бъде както общ преглед на целите и принципите, залегнали в ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти, така и общ преглед на проблемите при задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ преди измененията в нормативната уредба.

Акцент ще бъде поставен върху измененията, които засягат общия статут на лицата, разпространяващи застрахователни или презастрахователни продукти. Внимание ще бъде обърнато както на  изискването за публичност, така и върху вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Разгледани ще бъдат още както новите изисквания за разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти, общите принципи за възнагражденията на разпространителите на застрахователни продукти и мониторинга на пазара на застрахователни продукти, така и новите изисквания за управление и контрол на застрахователните продукти и новите изисквания за квалификация и добра репутация на служителите, които предлагат застрахователни и презастрахователни продукти.

Специално внимание ще бъде обърнато на посредниците в застраховането и презастраховането. Детайлно ще бъдат разгледани общите положения, условията за регистрация и  новите изисквания за управление и контрол на застрахователните продукти от застрахователните посредници.

Изменения в статута и изискванията за дейността на застрахователните брокери и  застрахователните агенти също ще бъдат поставени на детайлен преглед по време на семинара. В тази връзка разгледани ще бъдат изискванията за квалификация и добра репутация и лимитите на задължителна застраховка "Професионална отговорност".

Подробно ще бъдат разгледани и изискванията към дейността и начина на регистрация на  посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Разяснение ще бъде направено и както по отношение на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги на застрахователни и презастрахователни посредници, така и по отношение на режима на извършване на дейност в Република България от застрахователни и презастрахователни посредници от друга държава членка и режима на дейност на застрахователни и презастрахователни посредници от Република България в друга държава членка.

Детайлно разгледани ще бъдат и изискванията за предоставяне на информация, относно застрахователния продукт и задълженията за предоставяне на допълнителна информация за ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с инвестиционни застрахователни продукти.

Подробно представени ще бъдат още правомощия на КФН и административнонаказателните разпоредби.

Измененията във връзка със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ също ще бъдат поставени на разглеждане по време на обучението.Лектор на семинара ще бъде:
 

 

 - СТЕФАН КЮРКЧИЕВ –  съдия в Софийски градски съд – Гражданско отделение

 

 

Такси за участие в семинара:

 

При регистрация до 22 януари 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 22 януари 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение
.

 

Местата за семинара са запълнени! Допълнителна дата - 25 февруари. За повече информация, тук: Промените в КЗ-25.02.


Файлове:


PDFПрограма - Промените в КЗ - 04.02.2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: