Семинар:

"РЕФОРМАТА В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ" - 21 януари 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”


Семинар:

В бр. 98 на Държавен вестник от 27 ноември беше обнародвана предприетата значителна реформа в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Проектът на ЗИД на ЗКПО беше изготвен във връзка с въвеждането в националното законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на ЗКПО с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото прилагане на закона.

Целта на настоящия семинар е да Ви запознае в детайли и да разясни всички приети промени в ЗКПО.Сред важните приети промени в ЗКПО са промените относно:

 - Данъчното третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС

 - Правилото за ограничаване приспадането на лихви за данъчни цели

 - Въвеждането на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

 - Несъответствията при хибридни образувания и инструменти

 - Реда и сроковете за деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължени лица

 - Множество промени относно прецизирането на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му прилагане

 

Със ЗИД на ЗКПО се въвеждат промени и в много други нормативни актове, сред които: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството и др.

По време на семинара пред участниците ще бъдат представени и казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г.Лектор на семинара е ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАП


Такси за участие в семинара:


При регистрация до 10 декември 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 10 декември 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “BW Premier Collection CiTY”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 17 януари 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма - Реформата в ЗКПО - 21.01.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: