Семинар:

"РЕФОРМАТА В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ" - 21 януари 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”


Семинар:

В бр. 98 на Държавен вестник от 27 ноември беше обнародвана предприетата значителна реформа в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Проектът на ЗИД на ЗКПО беше изготвен във връзка с въвеждането в националното законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на ЗКПО с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото прилагане на закона.

Целта на настоящия семинар е да Ви запознае в детайли и да разясни всички приети промени в ЗКПО.Сред важните приети промени в ЗКПО са промените относно:

 - Данъчното третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС

 - Правилото за ограничаване приспадането на лихви за данъчни цели

 - Въвеждането на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

 - Несъответствията при хибридни образувания и инструменти

 - Реда и сроковете за деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължени лица

 - Множество промени относно прецизирането на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му прилагане

 

Със ЗИД на ЗКПО се въвеждат промени и в много други нормативни актове, сред които: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството и др.

По време на семинара пред участниците ще бъдат представени и казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г.Лектор на семинара е ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАП


Такси за участие в семинара:


225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “BW Premier Collection CiTY”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 17 януари 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма - Реформата в ЗКПО - 21.01.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: