Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” - 28 януари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинар:

Настоящият семинар има за цел да отговори на възникналите практически проблеми при прилагането на Регламент EU 2016/679. Ще бъдат обсъдени и предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, приети на първо четене от Народното събрание на 19 септември 2018 г.

На семинара ще бъдат представени множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.


Сред конкретните теми на семинара са:

 - Текущата правна рамка на защитата на личните данни – специални национални правила

 - Промените в Закона за защита на личните данни

 - Основните стъпки по привеждане в съответствие с GDPR и по спазване на Регламента

 - Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ Декларации за информираност)

 - Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни

 - Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?

 - Оценка на въздействието и предварителни консултации с КЗЛД

 - Профилиране, автоматизирани решения и таргетирана реклама - допустимост и правни гаранции за субектите на данни

 - Защита на личните данни при видеонаблюдение

 - Длъжностно лице по защита на данните – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията

 - Защита на личните данни на работниците и служителите. Обработване на лични данни на бивши служители

 - Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – кои организации трябва да водят регистри и какви са най-често водените регистри?

 


На семинара ще бъде разгледан и практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от Регламент 2016/679Лектори на семинара са:

 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”Такси за участие:

При регистрация до 14 декември - 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация
след 14 декември  - 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни
.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 23 януари 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Практическо приложение на GDPR-28.01.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: