Семинар

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО” – 12 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на вещното право.

 

Сред конкретните теми ще бъдат исковата защита на правото на собственост и  ограничените вещни права по чл. 108 ЗС в контекста на задължителните разяснения на ТР 4/2014 год. на ОСГТК на ВКС, ТР 1/2011 година на ОСГК на ВКС.

Ще бъдат разгледани и основанията за придобиване 
правото на собственост или ограничено вещно право и форма на защита, както и правният интерес при защита на правото на собственост с положителен или отрицателен установителен иск - ТР 8/2012  год. на ОСГК на ВКС.

 

Детайлен анализ ще бъде направен и на исковата защита на правото на собственост с иска по чл. 54 ал.2 ЗКИР - ТР 8/2014 год. Разгледани ще бъдат кадастралните карти и кадастралните регистри.

 

Акцент ще бъде поставен върху правното значение на приложената или неприложена регулация и на придобиване право на собственост върху идеални части  при регулация. Специално внимание ще бъде обърнато на защитата на правото на собственост с негаторния иск по чл. 109 ЗС и на неоснователните действия като основание за уважаване на иска.Лектори на семинара ще бъдат:


 - ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА - Съдия във Върховния касационен съд

 - ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА-ДРАГНЕВА
 – Съдия във Върховния касационен съд

 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 10 декември 2018 г.

 


Файлове:


PDFПрограма Семинар-Вещно право-12.12.18

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: