Семинар

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО” – 15 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговското право.

В първите два панела ще бъде разгледаната темата за търговските сделки. 

Акцент ще бъде поставен върху
неправомерните клаузи в потребителските договори. В тази връзка ще бъде направен детайлен преглед на практиката на Съда на Европейския съюз по тълкуване на Директива 93/13 за неравноправните клаузи в потребителските договори. 

Ще бъде дискутиран обхватът на Директивата, внимание също така ще бъде обърнато както на преценката за неравноправен характер на клаузите в потребителските договор, така и на служебна преценка на националния съд за неравноправен характер на клаузите в потребителските договори.

Преглед ще бъде направен и на практиката на Върховния касационен съд, практиката по Закона за защита на потребителите по персоналния обхват на потребителската защита при неравноправни клаузи в потребителските договори, практика по Закона за защита на потребителите по преценка за неравноправен характер на клаузи в потребителските договори и практиката по процесуалните въпроси.

 

Разгледани ще бъдат и актуалните проблеми на особените залози. Основен акцент ще бъде поставен върху  проблемите по прилагане на ЗОЗ в светлината на Тълкувателно дело № 1/2015 г. 

В рамките на семинара особено внимание ще бъде обърнато и на производството по несъстоятелност. Сред конкретните теми в тази област ще бъдат неплатежоспособността и свръхзадължеността на търговеца. В тази връзка детайлно ще бъде разгледана пред участниците практиката по чл.290 ГПК на ВКС за определяне на начална дата на неплатежоспособност.

 


Лектори на семинара ще бъдат:


 - ТОТКА КАЛЧЕВА - Съдия във Върховния касационен съд

 - Адвокат ВАЛЯ ГИГОВА – Член на Висшия адвокатски съвет

 - КОСТАДИНКА НЕДКОВА – Съдия във Върховния касационен съд

 


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 12 ноември 2018 г.

 


Файлове:


PDFПрограма-Търговско право-15.11.18
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: