Семинар

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО” – 15 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговското право.

В първите два панела ще бъде разгледаната темата за търговските сделки. 

Акцент ще бъде поставен върху
неправомерните клаузи в потребителските договори. В тази връзка ще бъде направен детайлен преглед на практиката на Съда на Европейския съюз по тълкуване на Директива 93/13 за неравноправните клаузи в потребителските договори. 

Ще бъде дискутиран обхватът на Директивата, внимание също така ще бъде обърнато както на преценката за неравноправен характер на клаузите в потребителските договор, така и на служебна преценка на националния съд за неравноправен характер на клаузите в потребителските договори.

Преглед ще бъде направен и на практиката на Върховния касационен съд, практиката по Закона за защита на потребителите по персоналния обхват на потребителската защита при неравноправни клаузи в потребителските договори, практика по Закона за защита на потребителите по преценка за неравноправен характер на клаузи в потребителските договори и практиката по процесуалните въпроси.

 

Разгледани ще бъдат и актуалните проблеми на особените залози. Основен акцент ще бъде поставен върху  проблемите по прилагане на ЗОЗ в светлината на Тълкувателно дело № 1/2015 г. 

В рамките на семинара особено внимание ще бъде обърнато и на производството по несъстоятелност. Сред конкретните теми в тази област ще бъдат неплатежоспособността и свръхзадължеността на търговеца. В тази връзка детайлно ще бъде разгледана пред участниците практиката по чл.290 ГПК на ВКС за определяне на начална дата на неплатежоспособност.

 


Лектори на семинара ще бъдат:


 - ТОТКА КАЛЧЕВА - Съдия във Върховния касационен съд

 - Адвокат ВАЛЯ ГИГОВА – Член на Висшия адвокатски съвет

 - КОСТАДИНКА НЕДКОВА – Съдия във Върховния касационен съд

 


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 12 ноември 2018 г.

 


Файлове:


PDFПрограма-Търговско право-15.11.18
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: