Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)" - 5, 6 и 7 декември 2018 г., гр. София, Витоша Парк хотел!


Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.


Към кого е адресирано обучението:

 - Към лица, които желаят да придобият или повишат знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализират в упражняването на професията „Длъжностно лице по защита на данните (DPO)“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

 - Към организации, които желаят да повишат знанията и подготовката на свой служител за изпълняване  на функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“, както и да обучат други свои служители, които да подпомагат „Длъжностното лице по защита на данните“ при изпълняването на функциите му;

 - Други лица, които желаят да добият комплексни познания в областта на защитата на личните данни.

 

Силни страни:

 - Мултидисциплинарно обучение;

 - Лектори – утвърдени правни експерти в областта на защитата на личните данни и технологични експерти;

 - Професионално обучение с примери и казуси от практиката;

 - Придобиване на задълбочени познания в областта на защитата на личните данни, необходими за изпълнение на функциите на длъжността;

 - Сертификат за преминат обучителен курс за Длъжностно лице по защита на данните след успешно преминат изпит.

 

Курсът включва 7 тематични корпуса:

 - Първи корпус: ПРАВНИ АСПЕКТИ

 - Втори корпус: ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО  ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 - Трети корпус: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЛЗД В ОРГАНИЗАЦИЯТА – СТЪПКА ПО СТЪПКА

 - Четвърти и пети корпус: ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ –ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 - Шести корпус: ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 - Седми корпус: ДОБРИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ  ПРАКТИКИПродължителност:

Тридневно обучение по 6 учебни часа,  завършващо с полагане на изпит.

 

Обучители в курса са:

 - Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

 - Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

 - АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ - експерт в областта на информационните технологии и сигурност на информацията към Фондация „Право и Интернет“Такси за участие в курса:

При регистрация до 5 ноември - 750 лв. за курсист

При регистрация след 5 ноември - 900 лв. за курсист 

(върху горепосочените цени ще бъде начислен ДДС)Таксата за участие в курса включва:
обучение за Длъжностно лице по защита на личните данни, лекционни и презентационни материали, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, 3 кафе-паузи, помощни принадлежности, издаване на Сертификат за преминатия курс - при успешно положен изпит.


На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.


Срокът за регистрация за участие в курса е до 29 ноември 2018 г.


Файлове:


PDFПрограма-Курс DPO-5-7.12.18

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат”

  shoutbox

  Теди Бозукова

  Управляващ директор на Wind Water Energy

  "Всички теми засегнати на семинара бяха от интерес за дейността ми! Представянето на ключовите моменти в новото законодателство беше обстоятелствено и полезно. Радвам се че лекторите отговорих на всички мои въпроси от практиката!" 

.
Партньори: