Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”27 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар:

Основният фокус на семинара е насочен към изясняването на текуща правна проблематика свързана с принудителното изпълнение на парични вземания.

Ще бъдат разгледани способите за насочване на изпълнението върху имуществото на длъжника и практическите проблеми свързани с обезпечаване на изпълнението.  Ще бъдат изяснени въпросите свързани с изпълнителните действия, нарушаващи несеквестируемостта и възможностите за защита на длъжника поради несеквестируемост.

Ще бъдат обсъдени и практическите трудности при реализиране правото на кредитора да се удовлетвори от цялото секвестируемо имущество на длъжника. Специално внимание ще бъде отделено на особеностите при паралелно протичащите продажби и присъединяването на кредитори по тяхна молба и по право.

Сред темите на семинара е и изпълнението върху вземане на длъжника за трудово възнаграждение и правилата за определяне на секвестируемата и несеквестируемата част. Също така, че бъде резгледано и изпълнението върху вземания на длъжника по сметка в банка, когато по запорираната сметка постъпват плащания, върху които не се допуска принудително изпълнение.Сред останалите теми на семинара са:

 - Отговорността на съдебния изпълнител за вредите от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение

- Абсолютна и относителна, пълна и частична несеквестируемост

- Имуществените и неимуществени вреди от принудителното изпълнение върху несеквестируемо имущество и неоснователно обогатяване

 - Конкуренцията при насочването на друго изпълнение по ГПК

 - Правото на кредиторите да участват при всяко осребряване на имуществото на длъжника по реда на ГПК

 - Гарантирането на правото на кредиторите на участие и последиците от накърняването на това право

 - Перемпцията и погасителната давност


Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд.

 

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник 
и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 22 ноември 2018 г.


Файлове:


PDFПрограма-Изпълнителен процес-27.11.18

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: